België in Top 10 voor digitale afpersing in Europa

Het afgelopen jaar nam het aantal voorvallen van digitale afpersing in Europa met 60 procent toe. Belgische bedrijven staan relatief hoog op de prioriteitenlijst van aanvallers.

De afgelopen maanden is het aantal gevallen van cyberafpersing met 60 procent gestegen. Dat blijkt uit analyse en onderzoek van Orange Cyberdefense. Dat is iets minder dan het wereldwijde gemiddelde, waar Orange een toename in slachtoffer van 77 procent waarneemt tegenover een jaar eerder.

In totaal heeft Orange Cyberdefense bevestiging van meer dan 11.200 slachtoffers van ransomware of gelijkaardige vormen van afpersing. De beveiligingsspecialist schat dat het werkelijke aantal zeker vijftig procent hoger ligt dan die bevestigde gevallen.

Top 10

Duitsland is het meest geviseerde land, met 159 getroffen bedrijven in het afgelopen jaar. België staat op de zevende plaats, met 22 bevestigde succesvolle cyberaanvallen tegen ondernemingen. Dat is twee plekken na Nederland (58 gevallen). Het valt op dat België en Nederland relatief hoog staan, en meer bevolkte landen zoals Polen (20 gevallen) achter zich laten.

Hoewel in ons land net als in de rest van Europa en de wereld een gestaag toenemende trend zichtbaar is, zijn de cijfers een beetje opvallend. De Federale Politie stelde pas immers een daling vast van internetfraude. Daarbij merken we wel op dat die vorm van criminaliteit ietwat anders verloopt, en niet alleen bedrijven viseert.

Dubbel pech

In zijn rapport stelt Orange Cyberdefense nog enkele andere globale trends vast. Zo lopen slachtoffers een toenemende kans om opnieuw geviseerd te worden. Daarbij zijn het soms dezelfde aanvallers die een onfortuinlijk doelwit opnieuw treffen, maar soms ook andere.

Hebben aanvallers een duidelijke voorkeur voor bepaalde sectoren. Zo wordt de maakindustrie met voorsprong het meest frequent getroffen, gevolgd door technisch ondersteunende diensten en de gezondheidszorg.  In alle sectoren vond er de afgelopen twaalf maanden een toename van aanvallen plaats, behalve ietwat opvallend bij de nutsvoorzieningen. Daar daalde het aantal bevestigde aanvallen lichtjes met drie procent.

Succesvolle tegenacties

Orange Cyberdefense merkt op dat ordediensten het afgelopen jaar hun stempel hebben gedrukt op de digitale onderwereld, dankzij enkele succesvolle acties. Als internationale samenwerking zijn vruchten blijft afwerken, kan het zijn dat het aantal slachtoffers in de toekomst stabiliseert, en niet meer blijft toenemen.

lees ook

Europol arresteert hackers en haalt ransomware-servers offline

De beveiligingsspecialist waarschuwt echter voor optimisme. Het hoge aantal slachtoffers van de afgelopen jaren, kan wel eens de norm worden.  Hoe dan ook blijft samenwerking van politiediensten belangrijk.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home