Bug in Windows 11 22H2 maakt remote desktop-verbindingen stuk

windows 11 22h2 android

Microsoft erkent een nieuwe bug in Windows 11 22H2. Die zorgt ervoor dat de Windows Remote Desktop-toepassing niet altijd naar behoren werkt.

Windows 11 22H2 bevat een bug die de werking van de Windows Remote Desktop-toepassing verstoort. Wie vanop afstand probeert te verbinden met de app, kan crashes ervaren. Het probleem doet zich vooral voor bij professionele versies van Windows 11. Voor Home-gebruikers die via Remote Desktop willen verbinden, zorgen de standaardinstellingen er in principe voor dat er geen problemen zijn.

Probleem bij verbinden

Gebruikers kunnen tegen problemen aanlopen wanneer de client de verbinding tot stand brengt. Dat gebeurt dan doorgaans tijdens de Loading virtual Machine– of Configuring remote connection-stappen van het proces. De crashes doen zich voor wanneer je probeert te verbinden met een extern systeem, ongeacht het besturingssysteem gebruikt op dat systeem.

Wanneer de applicatie blijft hangen, raadt Microsoft aan om het relevante proces te stoppen via het Taakbeheer. Dat proces heet mstsc.exe. De Windowsspecialist stelt ook een workaround voor. Het is een optie om een policy in te stellen via de Group Policy Editor die UDP uitschakelt.

Workaround

Dat kan via de Group Policy Editor of de Group Policy Management Console. Navigeer naar Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Connection Client. Klink links op Turn Off UDP On Client en kies Enabled. Microsoft wijst erop dat deze tijdelijke oplossing er wel voor kan zorgen dat de prestaties van remote desktop-verbindingen over een WAN-netwerk slechter zijn. Bovendien hamert het bedrijf erop dat organisaties de instelling best herstellen wanneer een update binnenkort de problemen verhelpt.

Wanneer die update er komt, is nog koffiedik kijken. Microsoft geeft aan bezig te zijn aan een oplossing.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home