Europese Commissie lanceert veiligheidsrichtlijnen voor 5G-uitrol

mobiele antenne 5G

De Europese Commissie schuift een toolbox met richtlijnen rond 5G-veiligheid naar voren. Die geeft individuele landen heel wat beslissingsrecht, en rept tegen Amerikaanse wensen in met geen woord over Huawei.

De Europese Commissie zet haar schouders onder een toolbox voor de uitrol van 5G in de lidstaten. De toolbox neemt de vorm aan van een 45 bladzijden tellende pdf met daarin een reeks richtlijnen waarmee de commissie hoopt een rode draad aan te rijken voor beslissingen omtrent 5G en veiligheid in de Europese Unie. Het document bevat geen richtlijnen in de wettelijke zin van het woord en is niet bindend. Het dient eerder om de bevindingen van een eerder rapport om te zetten in maatregelen waar lidstaten zelf mee aan de slag kunnen.

Risico-analyse

Risico’s die aan bod komen zijn overdreven afhankelijkheid van een enkele leverancier, en eventuele inmenging van buitenlandse mogendheden. De Commissie raadt lidstaten aan om hun 5G-infrastructuur niet bij één partij af te nemen, en geeft hen verder de mogelijkheid om in het belang van de nationale veiligheid te handelen. Landen worden aangemaand om op te passen wanneer ze in zee gaan met leveranciers die als ‘high risk’ worden bestempeld. Welke leveranciers dat precies zijn, moeten landen zelf uitmaken aan de hand van een risico-analyse. De EU biedt een framework om een dergelijke analyse uit te voeren op landelijk niveau aan de hand van Europese best practices.

Het valt op dat Huawei nergens in de toolbox expliciet wordt genoemd. Het blijft mogelijk voor lidstaten om op eigen houtje een leverancier te bannen, maar daar zet Europa nergens toe aan. Daarmee volgt de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk op. Ook in het VK besloot de regulator pas nog om Huawei niet te bannen, tegen de wensen van de VS in. Het VK bestempelde Huawei wel als risicovol en kiest niet voor de leverancier bij de uitrol van kritieke delen van het netwerk met een impact op de nationale veiligheid.

Mislukte druk

De Verenigde Staten proberen al meer dan een jaar lidstaten onder druk te zetten om niet in zee te gaan met het Chinese Huawei, omdat een dergelijke samenwerking veiligheidsproblemen met zich zou meebrengen. De VS claimen dat Huawei samenwerkt met de Chinese overheid, en dat de integratie van Huawei in Europese 5G-netwerken de veiligheid van de trans-Atlantische samenwerking van inlichtingendiensten in het gedrang zou brengen.

De VS herhaalden die bezorgdheid al vaak, maar kwamen nog niet met bewijs. Europees onderzoek wees evenmin op problemen. De VS en het VK werden zelf al wel betrapt op spionage na de Snowden-lekken, onder andere op bondgenoten zoals Duitsland. De EU lijkt niet onder de indruk van de bezorgdheden van de regering van Trump, en legt de bezwaren nu officieel naast zich neer.

België

Huawei reageerde al op de toolbox en is blij met de objectieve en op feiten gebaseerde aanpak van de unie. In België is de uitrol van 5G nog niet aan de orde, aangezien politiek gekibbel ervoor zorgde dat de veiling van het 5G-spectrum de facto gekoppeld is aan het bliksemsnelle proces van een federale regeringsvorming, zodat we ons binnenkort met z’n allen kunnen afvragen waarom onze buurlanden verder staan dan wij. Vlaanderen bekijkt intussen of het de uitrol op eigen houtje kan versnellen.

Lees ook: Zo wil Vlaanderen 5G uitrollen: spectrum voor bedrijven en samenwerking met overheid

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home