Europa concretiseert plannen voor exascale-supercomputer

Het EuroHPC-project werkt aan de concretisering van de plannen voor het eerste exascale-HPC-systeem in Europa. Landen en organisaties kunnen hun kandidatuur indienen om het systeem te hosten.

Europa loopt achter op de VS, China en Japan wat supercomputers betreft. De krachtigste systemen ter wereld komen vooral van die landen, met slechts een bescheiden rol voor HPC-installaties in de EU. Daar moet verandering in komen. Het EuroHPC-initiatief heeft als ambitie om supercomputing in Europa een boost te geven. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het initiatief is de bouw van een exascale-supercomputer in de EU tegen 2023.

Verschillende landen waaronder de VS en China hebben al concrete plannen voor exascale-systemen. Dat zijn systemen met een rekenkracht van 1.000 petaFlops of meer. Floating point operations per second zijn een maatstaaf voor hoeveel berekeningen een computer per seconde kan maken. De krachtigste operationele supercomputer in Europa staat momenteel in Duitsland. Dat systeem (de JUWELS Booster Module) heeft een rekenkracht van 44 PFlops. De sprong naar een exascale-systeem is dus groot.

Voorstellen

Het EuroHPC-initiatief aanvaardt tot maandag 14 februari voorstellen van Europese sites die het eerste exascale-systeem willen hosten. Voorstellen kunnen komen van individuele landen of een consortium van deelstaten. Concreet maken enkel bestaande HPC-centra een kans, aangezien het EuroHPC-initiatief een volwassen locatie vereist die 20 MW tot 25 MW aan stroom kan voorzien, vloeibare koeling kan ondersteunen en 700 vierkante meter aan geschikte datacenterruimte heeft.

EuroHPC zal tot 50 procent van de kost van de bouw en het onderhoud van het systeem voor zijn rekening nemen. De rest komt van de lidstaten zelf. Deelnemers moeten aangeven hoe ze verwachten het exascale-systeem te verwezenlijken.

Lumi

EuroHPC is niet aan zijn proefstuk toe, en fungeert al als drijvende kracht achter zogenaamde pre-exascale-systemen. Dat zijn supercomputers met een rekenkracht uitgedrukt in petaFlops die desalniettemin een hoge plek in de Top 500 zullen verwerven wanneer ze klaar zijn. Eén van die systemen is de LUMI-supercomputer. Die zal een piekprestatie van 554 petaFlops krijgen en wordt met onder andere Belgische hulp in Finland gebouwd.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home