Waarom bedrijven steeds vaker voor opensource kiezen

opensource

Enterprise opensource speelt in veel bedrijven steeds meer een strategische rol binnen hun IT-infrastructuur. Dat geldt zelfs voor domeinen waar historisch sneller naar propriëtaire technologie werd gegrepen. Waar komt dat momentum vandaan?

Een nieuw rapport van Red Hat, dat een stand van zaken opmaakt over het gebruik van enterprise opensource in 2020, probeert een antwoord te formuleren op die vraag. Daarvoor werd een onafhankelijk wereldwijd onderzoek uitgevoerd bij 950 IT-leiders van bedrijven die minstens 1 procent van hun infrastructuur op Linux hebben draaien.

Drie vierde van de respondenten (75%) noemt enterprise opensourcesoftware ‘zeer belangrijk’ tot ‘extreem belangrijk’ voor het bedrijf. Een jaar eerder was 69 procent van de respondenten die mening toegedaan. Ook de verwachtingen rond het gebruik schoten de lucht in: 77 procent van de bevraagde bedrijven verwacht in het komende jaar meer opensource te gaan gebruiken, tegenover 59 procent vorig jaar.

Het aandeel enterprise opensource in bedrijven bedraagt vandaag gemiddeld 36 procent. 21 procent is community opensource (zonder enterprise-ondersteuning) en propriëtaire software vertegenwoordigt nog steeds het grootste deel van de koek met 42 procent. Vorig jaar was dat evenwel nog meer dan de helft (55%). Binnen twee jaar valt het aandeel propriëtaire software naar verwachting terug tot 32 procent, terwijl enterprise opensource toeneemt tot 44 procent.

Opensource is de standaardkeuze in de cloud.

Cloud draait op Linux

De opmars van opensource gaat gepaard met de toenemende rol van de cloud in de IT-architectuur van bedrijven. Daarbij wordt meer en meer gekozen voor een hybride cloudaanpak, waarbij on-premises infrastructuur met één of meerdere public cloudomgevingen wordt gecombineerd.

63 procent van de respondenten geeft aan dat ze vandaag al zo’n hybride cloudinfrastructuur operationeel hebben. Van de overige 37 procent zegt meer dan de helft (54%) dat ze van plan zijn om een hybride cloudinfrastructuur in de komende twee jaar uit te rollen. Opensource is daarbij instrumenteel, omdat het de flexibiliteit en openheid geeft die nodig is om workloads binnen die hybrid cloud rond te bewegen.

“Opensource is de standaardkeuze in de cloud”, vertelt Bob Dubois, Cloud & Storage Business Development Manager bij Red Hat BeLux. “De cloudplatformen en de workloads draaien op opensource. Het sluit aan bij de hele DevOps-aanpak.” Bovendien is opensource volgens Dubois een voordeel in de zoektocht naar geschikt talent. “Ontwikkelaars verkiezen opensource tools, talen en frameworks, en studenten verlaten vaak school met alleen opensource in hun toolkit.”

Opensource wordt binnen een IT-infrastructuur het meest gebruikt in de context van security (52%), cloud management tools (51%) en databases (49%).

Twijfels over de kwaliteit en veiligheid spraken in het verleden – onterecht – in het nadeel van opensource.

Meer dan een kostenbesparing

Een belangrijk voordeel van opensourcesoftware is natuurlijk de lagere total cost of ownership (TCO), maar dit jaar is dat niet langer de voornaamste reden die bedrijven opgeven. De hogere kwaliteit ten opzichte van propriëtaire software staat op de eerste plaats (33%). Pas dan komt de lagere kost (30%), gevolgd door betere security (29%) op de derde plaats.

“Twijfels over de kwaliteit en veiligheid spraken in het verleden – onterecht – in het nadeel van opensource, maar dat is nu omgekeerd”, stelt Dubois vast. “Het is logisch dat opensource kwalitatiever en veiliger is; er wordt door meer mensen aan gewerkt, er is meer peer review en er zijn verschillende controlepunten voordat de opensourcesoftware het tot een enterprise-product schopt.”

Tegelijk worden veiligheid van de code (38%) en het niveau van ondersteuning (37%) toch als de voornaamste obstakels gezien voor de adoptie van enterprise opensource. Red Hat ziet dit enerzijds als een weerspiegeling van verouderde zorgen, die nog niet helemaal de wereld uit zijn, maar stelt anderzijds ook dat het zorgen zijn die IT-leiders vandaag hebben bij software in het algemeen, opensource of niet.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home