Linux-kernel kende minder bijdragen in 2019

Linux

Aan het begin van 2020 telt de Linux-kernel zo’n 27,8 miljoen lijnen code in de Git-repository. Er kwamen ongeveer 3,4 miljoen nieuwe lijnen bij en er werden 1,7 miljoen regels code geschrapt. Het aantal bijdragen dat afgelopen jaar aan de kernel werd geleverd, lag evenwel op het laagste punt sinds 2013.

Eén en ander blijkt uit een analyse van Phoronix. Er werden in 2019 74.754 bijdragen (commits) aan de Linux-kernel geleverd. In 2018 en 2017 lag dat aantal een stuk hoger op 80.000. In 2016 waren het er 77.000, en in 2015 en 2014 telkens 75.000.

Ook het aantal auteurs dat heeft bijgedragen, lag lager dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Afgelopen jaar hebben 4.189 verschillende auteurs aan de kernel gewerkt, tegenover 4.362 in 2018 en 4.402 in 2017. Desalniettemin volgt het aantal lijnen code waarmee de kernel is gegroeid wel het jaarlijkse gemiddelde.

De bedrijven die het meeste bijdragen hebben geleverd (afgaande op e-maildomein) waren Intel en Red Hat. De belangrijkste individuele bijdrager was Linux-bedenker Linus Torvalds, met 3,19 procent van de bijdragen.

Systemd

The Register merkt verder nog de groei van systemd op, dat ondertussen bijna 1,3 miljoen regels code telt. Systemd is een alternatief voor init, en is het eerste proces dat draait wanneer Linux opstart.

Systemd wordt gebruikt door veel van de populairste Linux-distributies, maar niet door ze allemaal. Android maakt er bijvoorbeeld geen gebruik van. Het proces evolueert snel en kende bijna 43.000 bijdragen in 2019.

Ondanks de brede adoptie is systemd tamelijk controversieel, voornamelijk omwille van de grote omvang en toenemende reikwijdte ervan.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home