IBM en Microsoft verenigen zich tegen racistische terminologie

IBM's Global Center for Watson IoT in Munich, Germany

De publieke aandacht voor de Black Lives Matter protesten neemt alweer flink af, maar bedrijven zijn nog druk bezig om etnisch gevoelige taal uit hun producten te halen. Eerder al gaven Twitter, GitHub, Red Hat, MySQL aan etnische termen uit hun code te halen. Nu maken ook tech giganten IBM en Microsoft bekend gevoelige te schrappen in hun producten. 

Medewerkers van beide bedrijven komen samen en vormden informele groepen om documentatie op te poetsen. Ook worden gevoelige termen in broncode vervangen door meer neutrale terminologie.

Met portfolio’s van honderden producten en opensource-projecten is de stap van IBM en Microsoft om gevoelige taal uit hun producten te verwijderen enorm. Hoewel niemand in de bedrijven gelooft dat deze actie racisme zal uitbannen, willen ze toch hun kleine bijdrage leveren om de samenleving meer inclusief te maken. 

Hoewel het doel van Microsoft en IBM hetzelfde is, verschilt de aanpak. Het Microsoft personeel begon als een actiegroep vanuit het personeel. Bij IBM werd de beslissing om etnisch gevoelige taal uit code te verwijderen vanuit de top gemaakt. 

Beslissingen vanuit de top bij IBM

In een telefoongesprek met ZDNet vertelt Tim Humphrey (VP en Chief Data Officer bij IBM) dat het bedrijf een groep heeft opgericht in zijn Academy of Technology. IBM zelf beschrijft deze interne organisatie als een actiegerichte vereniging van IBM’s beste denkers en probleemoplossers. 

De Academy of Technology werkt momenteel aan het beoordelen van ongeveer 15 technische termen en zoekt naar geschikte alternatieven. De lijst bevat voor de hand liggende termen als master, slave, blacklist, whitelist, maar ook termen als white label, white paper, man-hours en Chinese walls. Naast racistisch geladen termen, kijkt IBM ook naar termen die mogelijk xenophobic en gender-biased zijn.

Momenteel is de staff van IBM druk bezig met het verwijderen van gevoelige termen uit de code en documenten van IBM. Dit alles gebeurt met een leger aan vrijwillige IBM-medewerkers die hun vrije tijd willen inzetten voor een hoger doel. 

Actiegroep vanuit Microsoft

De acties binnen Microsoft om beladen terminologie te verwijderen zijn niet helemaal nieuw binnen het bedrijf. Het begon een aantal jaar geleden al. Met de Black Lives Matter beweging is het proces echter enorm opgeschaald en zetten meer medewerkers dan ooit hun vrije tijd in. Het begon met een handjevol mensen, maar ondertussen hebben meer dan 50 medewerkers zich bij de beweging gevoegd.

Microsoft begon het proces na de Ferguson rellen. Een handjevol personeel zette een interne groep op en begon de broncode en documentatie van het bedrijf te controleren op gevoelig taalgebruik. Ze vervingen termen als whitelist en blacklist al door allow list en deny list. Termen als master en slave werden vervangen door primary en secondary.

De beweging om tech terminologie te veranderen naar meer algemene termen is langzaam veranderd in een van de grootste trends van dit jaar. Het kan nog wel even duren voordat de manier waarop engineers spreken en coderen echt merkbaar gaat veranderen. Maar IBM, Microsoft en hun medewerkers zijn ervan bewust dat hun inzet het grondwerk is van een project voor de lange termijn.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home