DevOps adoptie blijft achter vanwege uitdagingen infrastructuur

handen die samenwerken

DevOps tools zoals continuous integration/continuous delivery (CI/CD) en infrastructure-as-code (IaC) worden steeds vaker toegepast door bedrijven. Dit gebeurt echter niet zonder problemen. Er blijven grote gaten in de mogelijkheden voor snelheid, testen en betrouwbaarheid binnen de infrastructuur. Organisaties profiteren daardoor nog niet volop van de voordelen van DevOps. 

CloudBolt Software ontdekte deze bevindingen dankzij een survey onder 200 IT- en DevOps-leidinggevenden. Uit het survey blijkt dat slechts 11% van de ontwikkelaars de CI/CD infrastructuur binnen zijn organisatie betrouwbaar vindt. Daarbij vindt 55% van de ontwikkelaars het lastig om consistente pipeline-omgevingen te creëren. 

CI/CD maakt gebruik van automatisering in het bouwen, testen en toepassen van apps om gaten te overbruggen tussen ontwikkeling en de alledaagse werkzaamheden. IaC draait op zijn beurt om het beheren en ondersteunen van datacenters via door machines leesbare bestanden in plaats van hardware of interactieve configuratietools. 

Uit het survey van CloudBolt blijkt dat enterprises vaak te kort komen op het gebied van bestuur en zichtbaarheid van DevOps tools als CI/CD en IaC. Ook kunnen niet-technische gebruikers de tools nog niet in hun voordeel gebruiken. 

Organisaties plukken nog niet de vruchten van DevOps

Het doel van CI/CD is dat apps snel en constant kunnen worden uitgerold. Helaas gaat het er in de praktijk vaak nog niet zo aan toe. Uit het survey blijkt dat slechts 15% van de ontwikkelaars ten minste één app per dag uitrolt. Volgens 63% van de respondenten gaan er nog te veel handmatige processen gemoeid met het opzetten van een CI/CD pipeline infrastructuur. 

Om het DevOps-proces te verbeteren, geeft een groot deel van de ontwikkelaars (70%) aan dat ze sneller toegang willen tot de infrastructuur voor hun pipelines. Daarnaast willen veel ontwikkelaars (62%) problemen kunnen ontdekken voordat ze zich voordoen. Zo zijn veel ontwikkelaars vaak niet op de hoogte van veranderingen in opslag, configuraties en wachtwoorden. 

Op basis van het onderzoek stelt CloudBolt een aantal oplossingen voor. Zo kunnen organisaties niet-experts toestaan om infrastructuur uit te rollen. Ook kunnen organisaties de zichtbaarheid en kostencontrole van hun infrastructuur optimaliseren. 

DevOps draait niet om de tools

Volgens Puppet Labs oprichter Luke Kanies moet de discussie rondom DevOps niet gaan over het toepassen van tools, maar over hoe IT en software ontwikkeling beter samen kunnen werken. Volgens Kanies zijn de voordelen van DevOps duidelijk meetbaar in kortere ontwikkelcycli, minder mislukte toepassingen en minder fouten. Deze cijfers laten overduidelijk zien dat DevOps een betere manier van werken is, mits het goed wordt toegepast.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home