Anthropic’s Claude kan prompts voor zichzelf genereren

anthropic prompt generator
Bron: Anthropic

Lukt het niet om de juiste vraag aan Claude te stellen? Een nieuwe functie voor Claude laat de chatbot prompts voor zichzelf opstellen.

Sinds de doorbraak van GenAI op de werkvloer is prompt engineering uitgegroeid tot een cruciale vaardigheid. De kwaliteit van de output van een AI-systeem hangt van vele factoren af, ook van de vraag die je de chatbot stelt. Kleine details in je verwoording kunnen een groot verschil in het resultaat betekenen.

Anthropic komt met een nieuwe Prompt Generator voor Claude 3.5 Sonnet waarbij Claude je assisteert bij het opstellen van prompts voor Claude.

lees ook

Anthropic wil betrouwbaardere benchmarks voor LLM’s

Vraag en antwoord

Met de Prompt Generator voor Claude is het opstellen van een prompt kinderspel. Je geeft een beschrijving van de taak die je Claude wilt laten uitvoeren en de AI-assistent geeft een voorstel hoe je dat zou kunnen vragen. Vervolgens kan je de prompt meteen ook invoeren in Claude om het resultaat te krijgen.

Ben je toch nog niet helemaal zeker van je stuk? Dan kan je prompts ook uitgebreid testen. In de testhub kan je spelen met inputvariabelen in de prompt en uittesten hoe die de output van Claude zouden veranderen.

anthropic prompts vergelijken
Bron: Anthropic

Anthropic voorziet ook de mogelijkheid om de resultaten van meerdere prompts naast elkaar te leggen of veranderingen die je aan een prompt doet te laten beoordelen op een vijfpuntenschaal. Met al deze hulpmiddelen kan iedereen een prompt engineer worden.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home