Pandemie fnuikt productiebedrijven die te weinig inzetten op data

Industriële bedrijven slagen er slecht in op data om te zetten in meerwaarde. Bovendien hakt de pandemie stevig in de investeringsplannen van de organisaties, wat de kloof tussen getransformeerde ondernemingen en de rest nog vergroot.

Industriële bedrijven die op een goede manier ingezet hebben op data, ondervinden minder hinder van de coronapandemie. Dat blijkt uit een onderzoek van Accenture bij meer dan 700 executives wereldwijd. De focus ligt op bedrijven uit de industrie, met bijvoorbeeld fabrieken of activiteiten in de mijnbouw.

Wel verzamelen, niet gebruiken

Uit het rapport blijkt dat het merendeel van de organisaties wel data verzamelt maar slechts een minderheid daar ook tastbare waarde uit haalt. 79 procent van de bevraagde ondernemingen zet intussen in op data analytics om het succes van projecten te ondersteunen maar slechts 34 procent ziet de kosten van onderhoud ook effectief dalen. Data is belangrijk voor de meerderheid van de bedrijven, maar de vertaalslag naar operationele winst blijft uit.

Accenture stelt vast dat ongeveer een kwart van de bevraagde ondernemingen het een stuk beter doet dan de rest. De rode draad in dat succes is de datastrategie. Vier pijlers komen naar voren:

  • Data als prioriteit op managementniveau: de meeste bedrijven die bovengemiddeld goed presteren hebben senior executives die verantwoordelijk zijn voor de digitalisering van belangrijke projecten. Dat hangt samen met een cultuur gebouwd rond de uitwisseling van data doorheen de onderneming.
  • Infrastructuur voor data-uitwisseling: De bedrijven omarmen cloudplatformen, data lakes en andere datacentrische technologieën om de gegevens die ze hebben goed te verzamelen en te verwerken. De laatste jaren zetten de organisaties sterk in op IoT-technologie om hun fabrieken intelligenter te maken. Met die voorspellende capaciteiten gaan ze nu succesvol aan de slag.
  • Talent: bedrijven die het goed doen, zetten in op gekwalificeerde mensen om aan de slag te gaan met data. Ze zorgen volgens het rapport voor experts die nauw samenwerken met werknemers zodat projecten efficiënter tot de gewenste resultaten leiden.
  • Incentives: tot slot zetten de succesvolle organisaties in op incentives voor stakeholders om hun doelen te bereiken. Dat zorgt voor een enthousiastere omarming van datacentrische vernieuwingen.

De organisaties die nog achterop hinken, zitten volgens het rapport in een lastig parket. Bestaande investeringen worden immers vertraagd of helemaal uitgesteld onder impact van de pandemie. Dat maakt het moeilijker voor hen om het efficiëntieniveau van hun collega’s te bereiken. Doelgerichte aanpassingen in de operationele omgeving kunnen nochtans snel tot voelbare winst leiden, als ze tenminste goed worden geïmplementeerd.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home