Hoe Vlamingen AI (al dan niet) omarmen  

vier op tien bedrijven gebruikt ai

De onverwachte en opvallende introductie van AI leidde tot gemengde gevoelens onder de Vlamingen. Bezorgdheid en nieuwsgierigheid rond AI gaan paradoxaal genoeg hand in hand. 

2023, het jaar waarin we AI leerden kennen en het in ijltempo zagen evolueren. Hoe reageren de Vlamingen hierop? Enerzijds blijkt uit de resultaten van de digimeter van Imec dat de bezorgdheid rond AI toeneemt, anderzijds zijn mensen nieuwsgierig naar de ontwikkelingen en adapteert een groot deel van de Vlamingen deze technologie in hun dagelijkse werkzaamheden, met een stijgende efficiëntie als gevolg. Volgens het rapport zou dit de kiem kunnen zijn voor een nieuwe digitale kloof.  

Bezorgdheden rond AI

De bezorgdheid rond AI vertaalt zich in verschillende vormen. In de eerste plaats doen de snelle ontwikkelingen op gebied van AI Vlamingen (56 procent) vrezen voor hun privacy online. Dit heeft enerzijds betrekking op het verspreiden van foutieve informatie (71 procent), anderzijds op het niet meer kunnen onderscheiden van wat door mensen of door AI gemaakt is (64 procent). Tot slot vreest 35 procent van de Vlamingen dat AI in staat zal zijn om hun job over te nemen.  

lees ook

Dataparadox: Vlaming zoekt meer controle over persoonlijke data 

Deze bezorgdheden leiden tot gemengde gevoelens tegenover AI. Op een algemene vraag over de mate waarin men positief of negatief staat ten aanzien van AI, blijft de helft van de Vlamingen onbeslist (51 procent). Binnen de andere helft tonen de cijfers een verdeling aan van 27 procent Vlamingen met een positief gevoel en 21 procent met een negatief gevoel. Die laatste kende een toename t.o.v. vorig jaar. 31 procent is ervan overtuigd dat AI meer voordelen dan nadelen heeft.

Positieve en negatieve attitudes rond AI – Imec, digimeter 2023

Paradoxaal genoeg blijft de interesse in AI standhouden, ondanks de toegenomen negatieve gevoelens tegenover AI. Meer dan de helft van de Vlamingen is nieuwsgierig naar de mogelijkheden van AI, of wil er meer over te weten komen.  

Stijgende efficiëntie

48 procent van de Vlamingen is ervan overtuigd dat ze sneller en efficiënter kunnen werken. Van het aandeel Vlamingen dat gebruikmaakt van AI-diensten, zien we uit de cijfers dat 56 procent efficiëntiewinst gaat zoeken in het werk dat men als werknemer of student uitvoert. Bij de groep Vlamingen waarvan AI al behoort tot het gewoontegebruik, zien we een stijging in tevredenheid over de resultaten van het gebruik. Volgens Imec zou dit de kloof tussen zij die AI omarmen en efficiënter worden, en zij die dat niet doen.  

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home