Nieuwe aanpak dataopslagwet voorkomt dataopslag van alle Belgen, volgens politici

Derde keer goeie keer, zo gaat het toch meestal. De zogenaamde dataretentiewet mag bewijzen of dat gezegde in de praktijk steekhoudt. De wet werd donderdagavond goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer, het persbericht volgde in de loop van vrijdagmiddag.

Update 8/7/2022, 14u09: De verzameling van gegevens bij chatapplicaties heeft de uiteindelijke wettekst niet gehaald. Sommige chatapplicaties verzamelen namelijk volgens hun gebruikersovereenkomsten geen metadata en dit via wet verplichten zou enkel in overleg met de Europese Unie mogelijk zijn.

De tekst verkreeg steun van de meerderheidspartij in de Kamer. Het Vlaams Belang onthield zich. De leden van de PVDA en N-VA stemden grotendeels tegen. Beide partijen uitten eerder al zorgen over de gewaarborgdheid van de privacy van burgers.

Origineel 8/7/2022, 8u12: De dataretentiewet beschrijft in welke gevallen het is toegestaan om digitale communicatie van burgers bij te houden. Verder bepaalt de wet welke gegevens worden opgeslagen evenals de manier waarop de opslag moet gebeuren. Telecomdiensten krijgen de taak om deze gegevens op correcte wijze en zorgvuldig bij te houden. Het gaat om metadata, waarin onder andere kan worden bekeken welke personen je belde, op welk moment en vanaf welke locatie dat gebeurde.

Privacy vs. veiligheid

De wet ligt gevoelig omdat het een inslag vormt op de privacy van de burgers. Bedrijven en dus telecomoperatoren, mogen gegevens van hun klanten namelijk niet zomaar bijhouden. Tegelijk geeft het de politie en het gerecht een hefboom in handen voor heel wat toekomstige onderzoeken.  

Uit het verleden kan al de les getrokken worden dat het niet eenvoudig is om deze wet net met beide kanten te verzoenen. De eerste versie uit 2013 en de tweede versie uit 2016 werden door de rechterlijke macht steeds vernietigd.

Werkwijze herzien

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister van Justitie en Petra De Sutter (Groen), minister van Telecommunicatie, herwerkten de wet voor een derde keer. Ze pakten het anders aan dan in de voorgaande wetteksten en willen niet langer permanent de gegevens van alle burgers bijhouden. Er wordt nu een ‘gedifferentieerde’ opslag gebruikt, waarmee bepaalde personen of geografische gebieden geviseerd worden.

De geografische gebieden kunnen wel opnieuw voor een teleurstelling zorgen eens de wet het Grondwettelijk Hof zou moeten passeren. Er is zo immers een achterpoortje om data te verzamelen van burgers waarnaar geen onderzoek loopt.

Verder ligt de verzameling van gegevens bij chatapplicaties die berichten en metadata versleutelen onder vuur. Volgens minister Van Quickenborne kunnen deze blijven werken, maar de nieuwe wet verplicht de applicaties wel bepaalde gegevens bij te houden. Om welke gegevens het gaat, is echter onduidelijk. Dergelijke chatapplicaties hebben zich vaker aan nieuwe wetgevingen aan te passen, meestal vanuit Europees gezag.

lees ook

DMA maakt end-to-end versleuteling bij WhatsApp onmogelijk volgens experten

Enkele organisaties uitten al kritiek op de wet en zullen de wet dus langs de verschillende bevoegde rechterlijke instanties slepen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home