Zonder camera blijken brainstormsessies meer ideeën op te leveren

Online brainstormsessies zouden minder creatieve ideeën opleveren. Dat is althans de conclusie van een onderzoek waarin de productiviteit van brainstormsessies online werd vergeleken met fysiek overleg.

Brainstormsessies zouden minder vlot verlopen in videovergaderingen. Onderzoekers vonden namelijk dat participanten minder ideeën delen online dan in fysieke vergaderingen. Het onderzoek werd voor het eerst gepubliceerd in Nature.

Eerste luik

Aan de studie namen 602 personen deel. De onderzoekers verdeelden de deelnemers in willekeurige duo’s en liet iedere participant zo deelnemen aan ofwel een online vergadering ofwel een fysieke vergadering. Na een brainstormsessie werd aan de deelnemers gevraagd de beste ideeën in te dienen.

Na de brainstormsessie werd vergeleken hoeveel ideeën een duo verzamelden en in welke mate de ideeën uniek waren. Als eerste merkten de onderzoekers op dat de duo’s uit een fysieke brainstormsessie meer ideeën opperden.

Toch blijkt het onnodig een online brainstormsessie definitief te verbannen. De beste ideeën uit deze groep waren namelijk inhoudelijk beter. Online vergaderingen zijn voor heel wat bedrijven na de pandemie gebleven, maar het onderzoek toont aan dat een fysieke vergadering ook nog een plek moet kennen.  

lees ook

Microsoft onderzoekt de kijk van werknemers en leidinggevenden op hybride werken

Tweede luik

Dezelfde zaken werden onderzocht bij een tweede studie waaraan 1.500 engineers deelnamen. Opnieuw kwamen deelnemers aan fysieke vergaderingen met meer ideeën op de proppen. Alleen de kwaliteit week deze keer niet af.

De beste oplossing zou volgens de studie dus zowel in fysieke als in virtuele vergaderingen worden gekozen. Het verschil in aantal ideeën is volgens de onderzoekers te wijten aan de beperkte mogelijkheid om met je ogen rond te dwalen in online vergaderingen. De onderzoekers stelden vast dat deelnemers aan fysieke vergaderingen meer rondkeken in de kamer, wat het makkelijker maakt om na te denken.     

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home