Cloudmigratie kan CO2-uitstoot beperken, maar minder in België dan in Duitsland

Gartner stelt vast dat de migratie naar de cloud inderdaad een positieve impact kan hebben op de uitstoot van broeikasgassen, al is die impact niet altijd even groot.

Is de cloud beter voor het milieu dan een on-premises datacenter? Volgens Gartner meestal wel. Globaal gezien kan de keuze voor cloudopslag de kost in uitstoot van broeikasgassen met 70 tot zelfs 90 procent naar omlaag halen vergeleken met legacy-datacenters on-premises. Daarbij horen meteen de nodige kanttekeningen. Het is immers niet zo dat een cloudmigratie meteen een grote positieve impact heeft.

Veel hangt af van de regio waarin een on-premises datacenter staat. Gartner merkt op dat de winst het grootst is in regio’s waar kool en fosiele brandstoffen een belangrijke component zijn van de energiemix. Dat betekent meteen dat vermindering in uitstoot door een cloudmigratie in ons land eerder beperkt zal zijn.

Energiemix

Elia geeft aan dat de Belgische energie in hoofdzaak door de kerncentrales wordt geproduceerd. Die waren goed voor ongeveer 47,3 procent van de totale productie in 2022. Hernieuwbare energie waaronder windmolens op het land en in de zee, en zonnepanelen, namen nog eens 19,8 procent voor hun rekening. Dat betekent dat meer dan 67 procent van de Belgische energieproductie quasi CO2-vrij gebeurt.

Het gat wordt wel dichtgereden met gas, waarvan de CO2-uitstoot minder groot is dan die van kolen. Transport van gas gaat wel gepaard met enorme methaanlekken en methaan is een veel krachtiger broeikasgas. Recente studies wijzen dan ook uit dat elektriciteitsproductie op basis van gas niet altijd veel beter is dan op basis van kolen.

PUE is de sleutel

Met dat in het achterhoofd valt er ook bij ons wat te winnen door rekenkracht en opslag naar de cloud te verhuizen. De voordelen van die migratie hebben te maken met efficiëntie. Hyperscalers zoals Microsoft en Google streven naar een zo hoog mogelijke power usage effectiveness (PUE). Die waarde geeft aan hoeveel energie er effectief gebruikt wordt om de IT-hardware te draaien, versus de energienood voor koeling.

Datacenters van hyperscalers hebben vandaag een gemiddelde PUE van 1,17. In 2017 was dat nog twee. De sites zijn met andere woorden best efficiënt. Daar komt dan nog bij dat hardware in datacenters van hyperscalers in de regel een stuk nieuwer en dus efficiënter is. Gartner merkt op dat servers in een on-premises context zelden binnen de vijf jaar vernieuwd worden, terwijl cloudproviders vernieuwingscycli van drie tot vijf jaar hanteren.

Vuilere energie, grotere impact

Nieuwere en efficiëntere hardware, gecombineerd met aanzienlijk efficiëntere koeling, zorgt ervoor dat dezelfde workload onder het dak van een cloudprovider minder energie opslorpt dan in de kelder van een onderneming. In België gaat meer dan 30 procent van de verbruikte stroom gepaard met een CO2-uitstoot, waardoor die efficiëntieverhoging een rechtstreekse impact heeft op de broeikasgassen die vrijkomen.

In pakweg Duitsland is de impact van een cloudmigratie veel groter. Onze buurland heeft een best vervuilende energiemix, met 17,2 procent hernieuwbare energie en amper 3,2 procent nucleaire elektriciteitsgeneratie. Olie en gas nemen 59 procent voor hun rekening, steenkool en bruinkool zijn daar goed voor nog eens 19,8 procent van de mix. Eenzelfde migratie bij onze Duitse buren heeft dus een grotere positieve impact op de totale uitstoot van broeikasgassen dan bij ons, al zal een Duitse workload over het algemeen vervuilender zijn dan een Belgische.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home