Imec test slim autonoom remsysteem langs E313

Imec testte gisteren samen met de universiteiten van Gent en Antwerpen een configuratie waarbij twee slimme wagens met elkaar in verbinding stonden en een noodstop uitvoerden, ook al reed tussen hen een derde niet verbonden wagen.

Wagens krijgen steeds meer sensoren mee, niet alleen om zelf rijden mogelijk te maken maar ook voor veiligheidsfuncties die botsingen moeten voorkomen. Technologieën zoals camera en Lidar zijn echter beperkt tot wat ze kunnen ‘zien’, terwijl de technologieën die vandaag bestaan meer mogelijk maken. Imec werkt samen met de universiteiten van Gent en Antwerpen en de Vlaamse overheid aan een eigen Smart Highway-project, dat kadert in een Europees Concorda-project met dezelfde ambities. Het doel: wagens met elkaar verbinden via slimme weginfrastructuur.

Preventief remmen

De onderzoekers kijken naar methodes en protocollen om wagens met elkaar te laten praten zonder lie of sight. Daar ging de test van gisteren over. Eén slimme wagen reed vooraan, daarachter reed een ouderwetse auto, en achteraan vonden we opnieuw een slimme wagen. Zodra de eerste een noodstop uitvoerde, communiceerde die dat via radio aan de laatste die zo ook meteen kon remmen. De wagen daartussen was aangewezen op de reflexen van de menselijke bestuurder, maar de laatste auto in het rijtje kon preventief actie ondernemen. Een dergelijk systeem kan helpen om kettingbotsingen te voorkomen zelfs in scenario’s waarin een groot deel van het wagenpark nog niet is uitgerust met nieuwe technologie. De test vond plaats op een parallelweg van de E313 nabij Antwerpen, waar de nodige infrastructuur werd voorzien.

Het onderzoek toont het belang van technologieën zoals 5G en Edge-computing. Deze case is immers een mooi voorbeeld van een scenario waarbij data bliksemsnel zonder noemenswaardige latency op de juiste plek moet terecht komen (de tweede wagen). Moet data dan via 4G eerst naar een datacenter, en vervolgens naar de relevante wagens op de autosnelweg, dan is het kwaad al geschied.

Veiliger en vlotter

Imec en de Vlaamse overheid hopen dat het op termijn de veiligheid en de doorstroming ten goede zal komen. Anticipatie op noodgevallen die net buiten zicht gebeuren verkleint de kans op ongevallen, maar een drukke autosnelweg waar wagens organisch en in conversatie met elkaar reageren op een noodstop verderop zorgt in theorie ook voor minder kans op filevorming. Dergelijke manoeuvres leiden immers vaak tot vertragingen die lang nazinderen.

Het is het doel van het onderzoek om te deduceren welke technologie of technologieën geschikt zijn. Er wordt verder naar Europa gekeken, zodat er ofwel gefocust kan worden op één technologie, ofdat er anders toch zeker naar compatibiliteit wordt gekeken. Aan de Smart Highway en Concorda-projecten nemen een heleboel partners deel, waaronder naast imec en de Belgische universiteiten ook Ericsson, BMW, Toyota en Telenet.

Gerelateerd: Imec start op 1 september met eigen opleidingsprogramma

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home