Gebrek aan vrouwen in AI slecht voor technologische ontwikkeling

vrouwen in AI

Het percentage vrouwen werkzaam in AI-gerelateerde functies is wereldwijd drie keer lager dan in andere vakgebieden. Dit is niet alleen slecht voor de diversiteit op de werkvloer, maar ook voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde Global Gender Gap-rapport van het Word Economic Forum (WEF).

Uit het rapport blijkt, dat in de landen met de grootste concentratie AI-arbeidskrachten, het aantal vrouwelijke medewerkers schrikbarend laag is. Zeker gezien het aantal arbeidsplaatsen tussen 2015 en 2017 met ruim 190 procent toenam. Wereldwijd zou het aandeel vrouwen in AI-functies gemiddeld 22 procent bedragen. België neemt op de lijst met 149 landen de 32e plaats in.

Diversiteit nodig

Het WEF waarschuwt dat de kloof groter zou kunnen worden, als er geen verdere actie wordt ondernomen. De kloof kan leiden tot beperkingen van innovatie en het voortbestaan van bestaande vooroordelen. Zo blijkt uit een onderzoek van Stanford University dat genderonevenwichtigheid leidt tot monotonisch productontwerp. Deelnemers van de dominante groep beïnvloeden het productontwerp zodanig, dat het moeilijk wordt voor andere groepen om te gebruiken.

Ook Somdip Dey, wetenschapper in embedded AI aan de University of Essex, zegt aan IT Pro Today dat het vergroten van genderinclusiviteit en diversiteit in AI-gerelateerde productontwikkeling zijn vruchten afwerpt. Zo kan een onderzoek beter inspelen op maatschappelijke behoeften, helpt het bedrijven een groter scala aan ideeën en technologie te ontwikkelen en zorgt meer diversiteit voor het introduceren van nieuwe concepten, processen en hulpmiddelen. Iets dat de kwaliteit en duurzaamheid van het onderzoek volgens Dey alleen maar ten goede zal komen.

Bewustwoording

Om het tij te keren, moeten bedrijven zich bewust worden van cijfers die het belang van diversiteit in AI-functies aantonen. Ook zou het team dat mensen aanneemt meer divers moeten zijn. Anders worden er veelal toch weer mannen aangenomen. Maar ook door educatieve AI-programma’s zelf meer divers te maken, zal het werkveld zelf ook diverser worden.

Gerelateerd: Europese technologiesector kent te weinig diversiteit

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home