Benelux-bedrijven hinken achterop in AI-gebruik voor klantinzichten

AI processor menselijk brein

Slechts 3 procent van de bedrijven in de Benelux zet artificiële intelligentie succesvol in om personalisatie van hun merk mogelijk te maken. Het is daarmee de minst presenterende markt in Europa, waar het gemiddelde percentage in de omringende landen ruim 27 procent betreft. 

Dit blijkt uit het ‘Context is Everything’-onderzoek uitgevoerd in opdracht van Adobe onder honderd respondenten in een zestal regio’s, over de mate waarin merken investeren in AI om concurrentievoordeel te behalen. In tegenstelling tot Duitsland (42 procent), Frankrijk (35 procent), Zwitserland (35 procent), het Verenigd Koninkrijk (30 procent) en Scandinavië (23 procent) hebben de Benelux-landen nog een grote inhaalslag te maken.

Een overgrote meerderheid (88 procent) van de bedrijven in de Benelux beschouwt volgens het onderzoek personalisatie als prioriteit, maar slechts 22 procent van de merken geeft aan ook echt het vereiste niveau te leveren. De meeste bedrijven bevinden zich dan ook nog in de test- (22 procent) of uitrolfase (33 procent), al verwacht de overgrote meerderheid (77 procent) dat zij AI nog voor 2020 inzetten voor bedrijfs- en consumentenanalytics.

“Bedrijven in de Benelux zijn zich er terdege van bewust dat ze dichter bij hun klanten moeten komen en meer gepersonaliseerde diensten moeten leveren om relevant te blijven. Het niveau van analyse dat nodig is voor een effectieve personalisatie op schaal leek enkele jaren geleden misschien nog onmogelijk, maar AI maakt dit nu wel mogelijk. Hierdoor kunnen bedrijven snel essentiële inzichten krijgen uit enorme hoeveelheden data”, stelt Paul van Keeken, senior enterprise marketing manager bij Adobe Benelux.

Gebrek aan kennis en ervaring

De belofte van AI is dat het merken meer controle biedt over hun gegevens en meer mogelijkheden om deze data te analyseren. Ruim twee derde (64 procent) van de ondervraagde merken in de Benelux zegt “te veel gegevens uit te veel bronnen” te verzamelen. Toch geeft ruim 44 procent daarvan aan niet te beschikken over de capaciteiten en vaardigheden om deze data ook goed te verwerken. Het is voor de meesten een raadsel hoe zij de verzamelde data moeten analyseren.

Meer dan de helft (56 procent) van de Benelux-bedrijven heeft moeite om de gegevens snel genoeg te verwerken en meer dan twee derde (42 procent) zegt dat de wet- en regelgeving van de GDPR in zekere mate beperkend is geweest bij het realiseren van personalisatie.

Uit het onderzoekt blijkt dat bedrijven in de Benelux een strakke planning hebben voor de implementatie van AI om bedrijfs- en klantgegevens te analyseren. Doel: het inhalen van de achterstand op andere markten. Om dit te realiseren richten bedrijven zich vooral op het aannemen van nieuw talent (67 procent) en het opleiden (68 procent) van hun huidige medewerkers.

Bedrijven zouden bij het aannemen van nieuw personeel letten op IT-vaardigheden (54 procent), klantenservice (53 procent) en kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek (48 procent). Bij het opleiden van eigen personeel zouden bedrijven volgens het onderzoek zich met name richten op marketingvaardigheden (73 procent), ethische kennis en vaardigheden (70 procent) en vaardigheden op het gebied van klantenservice en gegevensanalyse (beide 59 procent).

Steeds meer AI-investeringen

Een eerder onderzoek van de MIT wees al uit dat AI de meeste impact en toegevoegde waarde zal hebben bij bedrijven, waar men begrijpt wat er met AI allemaal mogelijk is en hoe deze effectief kan worden toegepast.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home