Belgische werknemers zijn voor het overgrote deel AI-optimisten

AI

Ruim 54 procent van de Belgische werknemers wordt geconfronteerd met artificiële intelligentie (AI) op het werk of verwacht dat dit binnen twee jaar gebeurt. Zo’n 24 procent maakt nu al gebruik van op AI gebaseerde toepassingen. Dat is meer dan onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Dit blijkt uit een onderzoek van The Boston Consulting Group (BCG) en Ipsos onder 1.004 respondenten. Het gaat om Belgen uit de actieve, werkende populatie van 18 jaar en ouder. Het onderzoek richtte zich in totaal op 9.087 respondenten uit meerdere landen en werd tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 afgenomen.

Buurlanden

Het aantal Belgen (54 procent) dat op de werkvloer geconfronteerd wordt met AI ligt aanzienlijk hoger dan het Verenigd Koninkrijk (47 procent), Duitsland (45 procent) en Frankrijk (44 procent). Hetzelfde geldt voor werknemers, waarbij AI ook echt onderdeel is van hun eigen werkzaamheden. In België ligt dat percentage rond de 24 procent. Dat is een stuk hoger dan het Verenigd Koninkrijk (20 procent), Frankrijk (16 procent) en Duitsland (15 procent).

“Deze resultaten zijn bemoedigend, ook al blijven de absolute cijfers laag. Wat ze wel tonen, is dat Belgische bedrijven een lichte voorsprong hebben. Bovendien kunnen ze zich opwerpen als koplopers in het benutten van voordelen die artificiële intelligentie en automatisering bieden”, zegt Stefan Dab, Managing Partner bij BCG Brussel.

Positieve mindset

Hoewel 1 op de 2 Belgen zich zorgen maakt over de gevolgen van een grootschalige doorvoering van AI, geeft 2 op de 3 respondenten aan wel nieuwsgierig te zijn naar de mogelijkheden van de innovatieve technologie. Zelfs 3 op de 10 denken dat er alleen maar positieve gevolgen zullen zijn.

Het merendeel van de Belgische werknemers (62 procent) die dagelijks al met AI-toepassingen werken, ervaart het dan ook als een positief effect op de productiviteit. Zo’n 60 procent laat weten dat zij dankzij AI ook echt betere resultaten neerzetten. Bovendien ziet 55 procent AI als een middel om hun werk beter te organiseren. Het onderzoek benadrukt dat hierin geen verschillen zijn tussen geslacht, leeftijdsgroepen of functieniveaus.

Voor wat betreft positieve effecten voor hun bedrijf of organisatie verwacht ruim 68 procent van de ondervraagden, dat AI zal leiden tot een hogere bedrijfsgroei. Dab: “De resultaten van de peiling naar perceptie geven een gemengd beeld. Gezien het om een vrij nieuw fenomeen gaat, mag dit ook niet verbazen. Wat wij hier vooral uit leren is dat we moeten werken aan het verhogen van het kennisniveau rond artificiële intelligentie in België, bijvoorbeeld door positieve verhalen meer in de belangstelling te plaatsen.”

Bevoorrechte en kansarme groepen

Toch zien werknemers ook negatieve gevolgen van het implementeren van AI op de werkvloer. Zo’n 70 procent denkt dat de verminderde werkdruk uiteindelijk zal leiden tot banenverlies. Toch vermoedt 53 procent dat het geen invloed zal hebben op de eigen werkzekerheid. Daarnaast zou AI volgens de respondenten ook bijdragen aan grotere ongelijkheid tussen bevoorrechte en kansarme groepen. Tegelijkertijd denkt zo’n 25 procent dat discriminatie tussen mannen en vrouwen dankzij AI juist zal afnemen.

Gerelateerd: Sage: ‘Twee op drie boekhouders wil investeren in AI’

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home