Belgische bedrijven vragen om regulering ethisch AI-gebruik

artificiele intelligentie

Negen op tien belgische bedrijfsleiders wil een beleidskader voor ethiek rond artificiële intelligentie. Eén op drie geeft toe dat hun AI-tools in het verleden waarschijnlijk onethische beslissingen hebben genomen.

Een en ander blijkt uit onderzoek van Microsoft-integrator Avanade rond ethiek en AI bij Belgische bedrijfsleiders. Vier op vijf (79%) Belgische bedrijfsleiders noemt het ethisch gebruik van artificiële intelligentie een prioriteit voor hun bedrijf in de komende drie jaren. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheidslekken (84%), schending van de privacy (82%) en aansprakelijkheidskwesties (74%).

Tegelijk tonen de resultaten aan dat bedrijfsleiders onvoldoende op de hoogte zijn van de ethische risico’s die verbonden zijn aan AI. Bijna de helft (44%) is niet bekend met het risico op systematische bevooroordeeldheid in AI-systemen en één op drie (33%) is zich niet bewust van transparantieproblemen. Bovendien is één op vijf (22%) niet op de hoogte van privacyrisico’s.

“Het is aanmoedigend dat er bezorgdheid is over beveiligings- en privacykwesties. Toch hebben digitale ethische fouten een veel grotere impact op mensen dan inbreuken op beveiliging en privacy”, vertelt Patrick Tack, Data & AI Lead bij Avanade België. “We hebben bijvoorbeeld al gezien dat er sprake is van een systematische discriminatie in de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening en rekruteringsprocessen. Iemand die een bepaalde job niet krijgt vanwege zijn of haar etniciteit als gevolg van een foutief algoritme, zou minstens zoveel aandacht moeten krijgen als de kans op privacyschending of identiteitsdiefstal.”

Nood aan regulering

Eén op drie (33%) bedrijfsleiders geeft toe dat hun AI-tools in het verleden waarschijnlijk al onethische beslissingen hebben gemaakt. Meer dan de helft (52%) gelooft dat ze zelf in de toekomst onethisch behandeld zullen worden door AI. Een grote meerderheid (70%) zegt geen enkel intern beleid te hebben om een ethische werking van hun AI-tools te kunnen garanderen.

De rondvraag wees ten slotte op een sterke consensus rond regulering van het ethische aspect van artificiële intelligentie. Negen op tien respondenten (88%) is hier vragende partij naar.

“Nu meer en meer Belgische organisaties AI-technologie gebruiken, is er een groeiende behoefte aan een wettelijk kader om ervoor te zorgen dat we de voordelen van AI ten volle kunnen benutten en tegelijkertijd de belangrijkste ethische kwesties aanpakken. Artificiële intelligentie moet betrouwbaar zijn, ethisch en maatschappelijk verantwoord en met respect voor onze individuele rechten”, besluit Johann Corlemeijer, Country Manager van Avanade België.

Avanade bevroeg in totaal 620 respondenten uit bedrijven met verschillende groottes. Eén op drie (34%) werkt voor een bedrijf dat reeds AI-toepassingen gebruikt, terwijl de rest van plan is om ze in de toekomst te gaan gebruiken.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home