AI meest populair voor procesautomatisering en klantenservice

AI data analytics

Enterprise-organisaties zetten artificiële intelligentie het meest in bij automatisering van bedrijfsprocessen (49 procent) en klantenservice (47 procent). Bovendien zijn data-extractie en -analyse in opkomst als use-cases.

Dit blijkt uit het onderzoek van Leverton onder 100 leidinggevenden. In het onderzoek, waar ZDNet over bericht, is gekeken naar bedrijfsmotivaties voor AI-gebruik.

Het onderzoek onderscheidt een vijftal belangrijke gebruikscategorieën:

  • Bedrijfsprocesautomatisering (49 procent)
  • Klantenservice en chatbots (47 procent)
  • Gegevensextractie (43 procent)
  • Contractanalyse (28 procent)
  • Spraakverwerking en beeldvorming (25 procent)

Het automatiseren van bedrijfsprocessen en klantenservice wordt veelal gezien als een goede plek om te beginnen met de implementatie van AI-programma’s. “De meest voorkomende use-cases voor AI zijn die waarvan is gebleken dat ze volwassen zijn geworden. Ook zijn het veelal projecten waarvan opgeloste problemen minder complex waren en handmatige precedenten zijn vastgesteld”, aldus het onderzoeksrapport.

Data-extractie en -analyse in opkomst

Hoewel data-extractie en -analyse veel complexer zijn dan de twee eerder genoemde gebruikscategorieën, vooral als het gaat om ongestructureerde documenten, zijn deze de laatste tijd ook sterk in opkomst als use-cases voor AI. 

“Deze documenten betreffen duizenden verschillende versies van dezelfde vraag, met verschillende variaties in grammatica, syntaxis, taal en lay-out. AI heeft miljoenen records nodig alvorens het effectief genoemd kan worden. Als een gevolg hiervan bevinden huidige oplossingen zich in vroege ontwikkelingsfases en is implementatie een langer, moeizamer proces”, zeggen de onderzoekers in het rapport.

Investeringen

Van de respondenten verwacht 37 procent het komende jaar minder dan 250.000 dollar in AI te investeren. Slechts 15 procent denkt meer dan 1 miljoen dollar aan dergelijke inspanningen te gaan besteden en 20 procent daarvan denkt dat de focus in deze zal liggen op bedrijfsprocesautomatisering.

Ruim 30 procent van de leidinggevenden vermoedt dat er een mate van betrokkenheid nodig is voor het implementeren van AI. Nagenoeg een gelijkend percentage geeft aan dat de complexiteit van hun AI-inspanningen meer was dan aanvankelijk gedacht.

Spraak-, video- en beeldverwerking

De respondenten vonden use-cases voor spraak-, video- en beeldverwerking het moeilijkst te implementeren. Zo duurde het project langer (47 procent), werd het als complex ervaren (42 procent) en vergde het meer betrokkenheid dan aanvankelijk gedacht (38 procent). Data-extractie volgde op de voet met ruim 35 procent die meer projecttijd en betrokkenheid rapporteerde dan eerder gedacht.

Ook blijft het in huis hebben van geschoold AI-personeel een uitdaging. Zo geeft 42 procent van de respondenten die werken voor kleinere bedrijven aan datawetenschappers in huis te hebben, vergeleken met 70 procent van de grotere spelers.

Gerelateerd: AI hoog op het prioriteitenlijstje, maar weinig bedrijven zijn klaar

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home