5G, data en cybersecurity centraal in nieuw regeerakkoord

cybersecurity België

In het regeerakkoord van De Croo I speelt de digitale samenleving een belangrijke rol. Er staan onder meer beslissingen in op het gebied van 5G, data, de digitale overheid en cybersecurity. We zetten de belangrijkste beslissingen voor je op een rijtje. 

De Croo I is van plan om zo snel mogelijk een akkoord te sluiten met de deelstaten over de verdeling van de opbrengsten uit de 5G-veiling. Tot dat akkoord blijft het geld op een geblokkeerde rekening. “Er zal op korte termijn een draagvlak bij alle stakeholders gecreëerd worden voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel”, lezen we in het regeerakkoord. De regering houdt daarbij rekening met wetenschappelijke informatie omtrent gezondheidsaspecten, maar ook veiligheidsaspecten, de impact op het energieverbruik en de bevoegdheden van deelstaten. 

Volgens DataNews lijkt de passage over 5G enerzijds een toegeving naar de Vlaamse regering, maar mogelijk ook een verzwakking van het BIPT. Mogelijk gaat er minder geld rechtstreeks naar de regulator. Over regulators gesproken, in het regeerakkoord zien we niets terug over de komst van een vierde operator. Hoewel het destijds een stokpaardje was van Alexander de Croo zelf, is het met de urgentie om 5G uit te rollen mogelijk te laat voor een vierde speler om nog vanaf nul te beginnen. 

Cybersecurity

Het akkoord vermeldt dat er een brede veiligheidsstrategie komt rond terrorisme, mensen- drugs- en wapensmokkel. Cyberaanvallen worden daarbij genoemd als een werkpunt. Daarbij heeft de regering het plan om instrumenten voor cybersecurity te moderniseren middels een interfederaal investeringsplan. 

Defensie blijft zich de komende jaren gedeeltelijk bezighouden met cyberveiligheid. Het meest opmerkelijke aan het stuk over cybersecurity is het feit dat de samenwerking met de VS in de NAVO wordt aangehaald. Het lijkt erop dat de regering zich wil scharen achter de eerdere beslissing om Chinese partijen als Huawei niet te veel infrastructuur te geven en zo de relatie met de VS niet in gevaar te brengen. 

De regering komt met een wettelijke regeling om buitenaardse kwaadaardige inmenging met onze belangrijkste infrastructuren te voorkomen. Ook hier benoemt het akkoord de samenwerking tussen veiligheids- en inlichtingendiensten, evenals met de NAVO.

Digitale overheid

Alle procedures van de overheid worden standaard digitaal toegankelijk. Er komt ook een digitale brievenbus waar burgers en ondernemingen berichten kunnen sturen en ontvangen van en naar de overheid. Dit wordt mogelijk een uitbreiding van de e-Box die in 2018 werd gelanceerd. 

In het regeringsakkoord staat expliciet vermeld dat alle procedures nog altijd beschikbaar moeten zijn voor mensen die geen toegang hebben tot een computer of het internet. Digitaal wordt de norm, maar is nog niet de enige optie. 

De regering is nog bezig met een eengemaakte e-government strategie om digitale prioriteiten en aanbestedingen in de toekomst beter te coördineren. Er komen incubatoren voor de ontwikkeling van digitale projecten binnen de administratie en er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de privésector. Ook komen er kleinschalige testprojecten rond GovTech, waar start-ups en scale-ups aan kunnen meewerken. 

Een laatste punt omtrent de digitale overheid is dat de digitale dienstverlening omtrent mHealth, eHealth en eJustische wordt verbeterd. 

Big data en open data

De regering werkt aan een federale datastrategie voor het inzetten van big data voor publieke doeleinden als gezondheid en mobiliteit. Het akkoord vermeldt specifiek dat het hier niet om individuele data van personen gaat. 

In het regeerakkoord lezen we dat de fiscus datamining kan inzetten om belastingontduiking te ontdekken. Dit moet per geval wel worden goedgekeurd door twee adviseurs generaals. Voor september 2021 komt er een studie rondom dit onderwerp. 

Ten slotte lezen we in het regeerakkoord dat er een gecoördineerd federaal beleid rond open data wordt gevoerd. Open data moet de basis worden voor het maken van beleidsbeslissingen. De regering wil toegang tot data voor wetenschappelijk onderzoek en burgers verder optimaliseren, stroomlijnen en harmoniseren. De voornaamste dataleveranciers en gebruikers (onderzoekers en universiteiten) gaan samen een begeleidingscomité vormen om openbaar toegankelijk te maken.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home