Waarom er veel tijd wordt verspild binnen het gemiddelde development team

In de wereld van softwareontwikkeling worden kostbare uren vaak verspild door gebrekkige samenwerking, onduidelijkheid en de uitdagingen van werken in internationale teams. Dit artikel belicht de frustraties en inefficiënties die development teams ervaren, waarbij het belang van effectieve communicatie en samenwerking wordt benadrukt

Development teams staan meer dan eens voor enorme uitdagingen. De deadlines zijn strak, developers zijn afhankelijk van elkaar en er wordt regelmatig met buitenlandse professionals gewerkt die zich in andere tijdzones bevinden. Die combinatie leidt meer dan eens tot tijdverspilling.

Dat is dan ook het onderwerp dat ik in dit artikel aan wil snijden: de tijdverspilling binnen development projecten en teams. Zelf heb ik het namelijk vaak genoeg meegemaakt en ik denk de oplossing te hebben. Tijdverspilling leidt tot irritatie bij teamleden, verhoogt de kosten en brengt soms de kwaliteit van het op te leveren product in het geding.

Het remote werken van developers hangt nauw samen met de opkomende populariteit van het agile werken. Inmiddels werkt bijna negen op de tien development teams agile, maar nog steeds wordt er veel tijd verspild. Het probleem zit hem in de onderlinge samenwerking en onduidelijkheid. Developers werken meestal samen aan verschillende taken in een backlog, maar niet vanuit één systeem waardoor de communicatie langs elkaar loopt met miscommunicatie en dubbel werk als gevolg.

Onduidelijk is de grootste bottleneck binnen development projecten. In de systemen waarmee development teams werken, is het delen van bestanden hartstikke gemakkelijk. Iedereen krijgt automatisch toegang. Maar die systemen hebben hun beperkingen.

Zo is het vaak onmogelijk om in te zien wie zich met een bepaalde taak bezighoudt. Developers twijfelen of iemand anders een taak niet al heeft opgepakt, gaan mailen en krijgen aan het einde van de dag reactie. Er is weer een dag verspild terwijl de deadline nadert.

Een bijkomend probleem is dat developers daardoor niet in kunnen zien of teamleden vastlopen. Dat maakt het inspringen op problemen en deze snel verhelpen een stuk lastiger. Zo roepen developers de verkeerde hulp in, buigen professionals met minder kennis zich over het probleem en duurt het onnodig lang om een probleem op te lossen. Weer wordt er tijd verspild.

Gelukkig is er een oplossing die dit soort onduidelijkheden wegneemt en tijdverspilling dus tegengaat: een projecttool.

Hoe een projecttool de efficiëntie binnen een development team een tandje kan opschroeven

Onduidelijkheid is om te zetten in duidelijkheid, maar dan heb je wel de juiste tools nodig. Voor development projecten is een projecttool in mijn optiek daarom een must have. Agile werken is daarmee nog steeds mogelijk en ieder teamlid krijgt een realtime overzicht van de vorderingen. Samenwerkingen worden geïntensiveerd, hulp vragen wanneer een teamlid vastloopt is eenvoudiger en de algehele snelheid van het werken gaat omhoog.

Dat vragen om hulp is een stuk eenvoudiger. Als een teamlid vastloopt wordt de taak op ‘blocked’ gezet en tagt diegene een teamlid met specifieke kennis. Dat teamlid krijgt een notificatie, buigt zich over de kwestie en verhelpt het probleem. De werksnelheid gaat omhoog en mensen die niet met het probleem bezig hoeven te zijn, worden er niet mee geconfronteerd. Zij behouden hun focus.

Het werken met een projecttool zorgt ook op voorhand voor duidelijkheid. De projectmanager wijst namelijk taken toe aan projectleden en stelt Scrum Sprints in waardoor iedereen op de hoogte is van de eigen verantwoordelijkheden.

Daarnaast bieden veel projectmanagement SaaS development teams de mogelijkheid om eigen workflows te kiezen. Zo worden taken uit de sprint direct ingeladen in de to do list van de professional, dat is weer goed voor de motivatie.

De gevaren van een projecttool voor een development project

Het werken met project tools is niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor development projecten. Sommige projectmanagers slaan door en werken alleen nog maar vanuit de projecttool. Het is juist krachtig om het werken met een projecttool te combineren met fysieke of virtuele contactmomenten. Weten hoe het team ervoor staat, waar teamleden tegenaan lopen en daarop inspelen. Dat zijn de ingrediënten voor een succesvol team.

Een ander nadeel zijn de vele mogelijkheden die projecttools bieden. Er zijn 101 mogelijkheden om een project in te richten en verschillende manieren om samen te werken. De kans dat je door de vele opties het spreekwoordelijke bos niet meer ziet is dan ook groot.

Bij Getscope hebben ze daarom een speciale usecase voor development projecten opgezet. Dat zouden meer projectmanagement softwaresystemen moeten doen. Een

kant-en-klare opzet waardoor teams niet bedolven raken onder de vele opties en het werken met een projecttool geen gevaren kent.

Waarom een projecttool enorm veel toekomstperspectief kan bieden binnen een development team

Bij development projecten staan efficiëntie, kwaliteit en samenwerken centraal. Stuk voor stuk punten waar een projecttool uitkomst in kan bieden. Hieronder ga ik in op ieder punt en waarom een tool toekomstperspectief biedt:

1.    Efficiëntie

De verwachtingen worden ieder jaar weer hoger. Klanten verwachten hogere kwaliteit in minder tijd. Efficiëntie is daardoor geen prettige bijkomstigheid meer, maar wordt een must. Met een projecttool verhoog je de efficiëntie en komt het team tegemoet aan de verwachtingen van de eindklant of werkgever.

2.    Kwaliteit

Het aantal developers neemt in rap tempo toe. Dat betekent ook dat het aantal aanbieders, dus concurrentie, toeneemt. Kwaliteit leveren zal daarom alleen maar belangrijker worden voor development teams, het is nodig om het hoofd boven water te houden en nieuwe klanten binnen te halen. Met een projecttool schuiven teams de juiste professionals naar voren om tijdelijk samen te werken en de beste kwaliteit te leveren.

3.    Samenwerken

Door platformen en andere technologische oplossingen wordt het voor development teams steeds eenvoudiger om met professionals uit het buitenland samen te werken. Door lagere budgetten van sommige klanten worden teams er soms zelfs toe gedwongen.

Remote samenwerken is de toekomst en een stuk eenvoudiger wanneer je met een projecttool werkt. Professionals in andere tijdzones kunnen precies zien hoe ver het

team in bijvoorbeeld Nederland is gekomen en pakken de werkzaamheden in de nacht verder op. Zo wordt er 24/7 aan een project gewerkt en worden de vorderingen realtime gemonitord.

Zet een projecttool in en ga voor succes!

Zoals je hebt gelezen in dit artikel ben ik een enorme fan van projecttools. Ze maken het leven van development teams makkelijker en gaan tijdverspilling tegen, maar dan moet je de tool wel goed inzetten.

Net als bij andere artikelen is ook de waarde van dit artikel afhankelijk van de inzet van de lezer. Ik kan een hoop schrijven en mijn inzichten delen, uiteindelijk moet je het zelf ervaren om net zo enthousiast te worden. Daarom daag ik je uit om minstens één project de komende periode op te pakken met een projecttool.

Ontdek of het voor je werkt. Veel projecttools werken met een free trial, ideaal om het eens kosteloos uit te proberen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Guido Schilperoort, Founder bij Getscope.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home