‘Onze belangrijkste resource zit ongeveer 1,75 meter boven de grond’

Capgemini Kris Pote

Capgemini zet, vandaag meer dan ooit, wereldwijd in op drie focusgebieden: talent, innovatie en sustainability. Niet toevallig zijn deze nauw aan elkaar gelinkt. Ze stuwen elkaar en ook de business vooruit. Maar alles begint en staat of valt met de beschikbaarheid van het juiste talent.

In een ver verleden waren onze belangrijkste grondstoffen te vinden net onder het aardoppervlak, waar de aardappelen, groenten en granen werden gezaaid. Later, tijdens de industriële revolutie, gingen we de belangrijkste grondstoffen – steenkool, olie enzovoort – honderden meter dieper zoeken. Vandaag, zeker in Europa, kunnen we zonder enige twijfel stellen dat de belangrijkste grondstof zich ongeveer 1,75 meter boven de grond bevindt: in onze hoofden. Onze hersenen bepalen, zeker in een innovatieve dienstensector als de onze, de omzet en winst van de onderneming. No brains, no customer satisfaction, no euros. Je moet dus voldoende getalenteerde mensen aan boord hebben.

Capgemini bevindt zich in de bevoorrechte positie dat we de kracht van de groep kunnen aanspreken. Onze offshore sites hebben vaak massa’s talent waar wij tekorten hebben. Zo heeft Capgemini India alleen een talent pool van 100.000 mensen, die ook wij graag inzetten voor onze klanten hier. Met het programmeertalent in onze offshore locaties en het lokale talent voor het contact met de klant en de interactie met de developers beschikken we over een uitstekende mix om onze klanten optimaal te bedienen.

No brains, no customer satisfaction, no euros.

Kris Poté, Vice President Capgemini

Toch blijft het ook voor ons een uitdaging om lokaal aan het juiste talent te geraken: mensen die in staat zijn om de behoeften van de klant te vertalen in digitale tools die een oplossing vormen voor die behoeften. De war for talent is al enkele jaren aan de gang, en die heeft in het verleden al tot zware excessen geleid, met spectaculaire wervingsacties waarin net niet de hemel werd beloofd. Ook wij hebben altijd gestreefd naar een aantrekkelijk aanbod om hen voor ons te doen kiezen, met een goede verloning, groepsverzekering, firmawagen, telewerken…

Het financiële wijkt voor work/life balans

Daarbij keert altijd dezelfde vraag terug: waardoor wordt talent het meest aangetrokken? Vroeger vormden een stevig loonzakje en een chique firmawagen het ultieme argument. Uit recent Belgisch onderzoek van ondere Randstad en SD Worx blijkt echter dat geld niet meer de belangrijkste factor is. De jongere generatie is in de eerste plaats op zoek naar het juiste evenwicht tussen werk en vrije tijd. Loon komt pas op de derde plaats, na de collega’s en de projecten die ze samen kunnen afwerken. Vroeger was een firmawagen ook een absolute noodzaak, nu wordt steeds vaker gevraagd om een cash-alternatief hiervoor. Daar kan je als werkgever maar beter rekening mee houden: hoe jonger het talent, hoe belangrijker de niet-financiële factoren.

Een niet-financiële factor die een steeds grotere rol speelt, is duurzaamheid. Ondernemingen zijn niet alleen bezig met het verbeteren van de winstmarges en het tevreden houden van de aandeelhouders. Ze gaan ook op zoek naar manieren om onze maatschappij en onze planeet te verbeteren. Zeker bij de jongere generatie bepaalt dit mee de keuze voor een werkgever. Zij willen een rol spelen in het oplossen van nijpende maatschappelijke problemen. Onze planeet wordt enerzijds geteisterd door klimaatverandering en de natuurrampen die hierdoor ontstaan, en anderzijds kampt ze met een groeiende bevolking. We hebben meer natuurlijke grondstoffen nodig dan onze planeet kan verschaffen. We zullen dus anders moeten handelen om de groeiende aantallen nog de baas te kunnen. We moeten duurzamer en ecologischer te werk gaan. Precies daarvoor hebben we innovatie nodig. En het talent dat voor deze innovatie kan zorgen.

Diversiteit als motor van innovatie

Innovatie wordt ook gestimuleerd door diversiteit. De 17de-eeuwse schrijver Nicolas Boileau wist het al: “Du choc des idées jaillit la lumière”. Om licht, inzicht, ideeën, en innovatie te krijgen, heb je wrijving nodig, een confrontatie van verschillende soorten ideeën. En die bereik je best als je een groep hebt met zeer uiteenlopende individu’s, met verschillende opleidingen, verschillende culturen, verschillende leeftijden … Ook bij de praktisch toepasbare innovatie halen wij dus veel voordelen uit ons multicultureel DNA. Zo helpen we de klanten bij het realiseren van hun business en groeit ook onze business. Diversiteit is dus geen doekje voor het bloeden, geen window dressing, maar een concrete en belangrijke bijdrage aan onze en uw bottom line.

Ook in eigen huis maken we graag met innovatie het verschil. In onze strijd tegen de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld, maken we al enige tijd gebruik van een environmental dashboard. Hierop kan je in detail volgen welke impact elke ingreep heeft op onze ecologische voetafdruk: van het invoeren van een elektrisch wagenpark en de verhuis naar een bedrijfsgebouw vol zonnepanelen tot de concrete impact van elk hotelbezoek. Dat was de voorbije jaren “dankzij” Covid niet meteen een issue, maar het voorbije jaar zag je de cijfers op het dashboard weer de hoogte ingaan. 

Covid: die andere motor

Covid heeft tragische en soms dodelijke gevolgen gehad voor velen. Maar tegelijk zorgde het voor een ongeziene situatie waarin iedereen noodgedwongen thuisbleef en men inventief moest zijn om bedrijven draaiende te houden. Het nettoresultaat is dat de voorbije twee jaar stappen zijn gezet die anders nog jaren of zelfs decennia hadden geduurd. Hybride werken is de norm geworden, bij het ene bedrijf al wat meer dan bij het andere. En er zijn reuzenstappen gezet in de technologie om dat werken op afstand mogelijk te maken. Tools zoals Microsoft Teams zijn heel wat volwassener geworden, Docusign is nu de standaard geworden bij vele bedrijven om documenten digitaal te ondertekenen, ook bij ons. En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Covid heeft innovatie versneld, en verandering onvermijdelijk gemaakt. De uitdaging voor de komende jaren wordt om deze drang naar innovatie te blijven behouden, liefst zonder ongewenste externe motivatie ditmaal. Innovatie leidt tot een gezonder bedrijf, een gezondere maatschappij en een gezondere planeet. Capgemini stelt graag zijn talent ter beschikking om u hierbij te helpen.


Dit is een ingezonden bijdrage van Kris Poté, Vice President bij Capgemini. Voor meer informatie rond de IT-diensten van het bedrijf kan je hier terecht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home