IT-monitoring: waarom minder vaak meer is

Wilco Ravestein Paessler

Meer is niet altijd beter, en al zeker niet in IT. Veel tools vergen veel inspanningen en verlagen het overzicht. Dat is veelal wanneer overzicht net het doel is, zoals bij monitoring van je IT-omgeving.

Volgens Gartner gebruiken vooral grote ondernemingen tot wel vijftien of meer verschillende monitoringtools. Dit heeft verschillende negatieve gevolgen:

  • Veel tools vergen veel inspanning en brengen natuurlijk kosten met zich mee voor bediening en onderhoud.
  • Hoe meer monitoringtools, hoe minder overzicht.
  • Het gebruik van meerdere, onafhankelijke monitoringtools maakt het moeilijker om oorzaken efficiënt vast te stellen en vertraagt het oplossen van problemen.

Vaak helpt het om een oplossing op een hoger niveau te implementeren die de resultaten van de afzonderlijke tools kan samenvatten op een gestructureerd dashboard en die dient als een centrale alarm- en meldingsinstantie. Natuurlijk is het nog beter om meerdere tools te kunnen vervangen door één brede oplossing.

Een oplossing voor de toekomst

IT evolueert voortdurend en in een snel tempo. Nieuwe technologische ontwikkelingen creëren nieuwe kansen, zetten trends in en stellen op een gegeven moment eisen. Outsourcing, virtualisatie, cloud- en hybride omgevingen, digitalisering of AI zijn slechts enkele van de vele trends die IT-operaties de afgelopen tien of vijftien jaar herhaaldelijk voor nieuwe uitdagingen hebben gesteld.

Elke nieuwe technologie stelt nieuwe eisen aan monitoring.

Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler AG

Elke nieuwe technologie stelt nieuwe eisen aan monitoring. Nieuwe monitoringoplossingen die gespecialiseerd zijn in de nieuwe eisen, verschijnen snel op de markt. IT-monitoring vereist echter een bepaalde expertise en veel ervaring. Vooral jonge fabrikanten of nieuwe producten hebben vaak te maken met kinderziektes, vooral als het gaat om nieuwe technologieën. Hoewel bestaande leveranciers meestal staan te popelen om hun tools up-to-date te brengen – is het echter vaak duurder om nieuwe technologieën aan te leren voor een uitgebreide en complexe tool dan om een slanke, nieuwe tool te lanceren die speciaal is ontworpen voor een enkele functie.

Twee opties

Er zijn meestal twee opties: een nieuwe tool implementeren en indien mogelijk, integreren in een bestaande monitoringoplossing of wachten tot de geïmplementeerde oplossing de nieuwe technologie ondersteunt via geschikte updates of zelfs add-ons. Vaak hoeft dit niet van de ene op de andere dag te gebeuren – de meeste nieuwe technologieën hebben een bepaalde tijd nodig om zich op de markt te vestigen.

Iets toekomstbestendig maken gaat echter niet alleen over de technologische ontwikkeling van IT – er moet ook rekening worden gehouden met de ontwikkeling van je bedrijf en de IT in je bedrijf. Wordt monitoring in de nabije toekomst mogelijk uitgebreid naar andere gebieden? Moeten filialen of overgenomen bedrijven in de nabije toekomst misschien worden geïntegreerd in de centrale bewakingsstructuur? Moeten productiegebieden worden gedigitaliseerd en aangesloten op een bewakingssysteem van een hoger niveau? Zijn er plannen om diensten of gegevens naar de cloud te verplaatsen, waar ze ook bewaakt moeten worden? Veel van deze vragen kan je op dit moment waarschijnlijk nog niet beantwoorden – toch moet je ze stellen bij het selecteren van een monitoringoplossing.

Besparing in de toekomst

Hoe meer vereisten de overwogen oplossing dekt, hoe groter de kans dat het je in de toekomst verdere evaluaties en aanvullende oplossingen bespaart. Heel belangrijk in deze context is de eenvoudige vraag over upgrades: wat als je monitoring in de toekomst uitbreidt en een grotere licentie nodig hebt? Niet alle leveranciers bieden een eenvoudig upgrade-pad aan, soms moet je een compleet nieuwe licentie kopen en krijg je slechts een kleine korting voor de licentie die je al hebt gekocht.

Tips voor de evaluatie

  • Zorg ervoor dat de oplossing die je kiest niet alleen voldoet aan je huidige behoeften, maar ook aan toekomstige behoeften kan voldoen. Besteed aandacht aan zowel technologische aspecten als licenties.
  • Zoek naar open interfaces die kunnen worden gebruikt om andere monitoringtools en indien nodig, nieuwe technologieën te integreren.

Eenvoudig is beter

Zowel open source tools als commerciële monitoringoplossingen kunnen ook hoge eisen stellen aan implementatie en onderhoud of veel expertise vereisen van collega’s die met de software moeten werken tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Naast hoge kosten en extra inspanningen creëert een hoge complexiteit nog een ander probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien tijdens de evaluatie: hoe complexer en uitgebreider een monitoringoplossing is, hoe minder bereid een team is om deze regelmatig te gebruiken en te onderhouden.

Nieuwe systemen worden dan slechts oppervlakkig en met vertraging geïntegreerd in de centrale monitoring, updates vinden niet plaats en de monitoring wordt onvolledig. Een monitoringsysteem dat niet regelmatig wordt onderhouden creëert een misleidend gevoel van veiligheid: je hebt immers een monitoringsysteem dat regelmatig storingen meldt.

Er wordt echter over het hoofd gezien dat veel systemen helemaal niet of onvoldoende geïntegreerd zijn. Problemen met deze systemen worden dan niet op tijd gedetecteerd en kunnen ernstige schade veroorzaken. Soms kan het zinvol zijn om deze of gene bewakingsfunctie achterwege te laten als het gebruiksgemak bevordert en acceptie in het team vergroot.

Tips voor de evaluatie

  • Zoek naar gebruiksgemak bij implementatie, onderhoud en bediening. Alleen een bewakingsoplossing die geaccepteerd en daadwerkelijk gebruikt wordt, biedt toegevoegde waarde.

Dit is een ingezonden bijdrage van Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler AG. Klik hier voor meer informatie rond de Paessler PRTG-oplossingen.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home