Digitale transformatie is essentieel voor de ontwikkeling van de moderne economie 

De wereld evolueert voortdurend door artificiële intelligentie (AI), blockchain, 5G, cryptomunten en het Internet of Things (IoT), wat leidt tot verbeterde communicatie en uitwisseling van informatie. De toenemende digitalisering en onderlinge verbondenheid tussen mensen, organisaties en machines hebben al een grote invloed op de wereldeconomie. Overheden erkennen dit potentieel en leggen steeds meer nadruk op digitalisering als onderdeel van hun strategieën voor economische diversificatie, duurzaamheid en het welzijn van burgers.

Technologie is momenteel de drijvende kracht achter transformaties in de publieke sector, die de ontwikkeling van de digitale economie en een betere dienstverlening aan burgers mogelijk maakt. De moderne economie maakt gebruik van technologie om activiteiten te vergemakkelijken, zoals online transacties en het delen van informatie. Hierdoor ontstaat er meer concurrentie, een focus op innovatie en verbeterde productiviteit.

Volgens Gartner zullen de wereldwijde IT-uitgaven van overheden in 2023 naar verwachting in totaal 588,9 miljard dollar bedragen, een stijging van 6,8% ten opzichte van 2022. Deze groei wordt gestimuleerd door de toenemende toepassingen van cloud computing, big data analytics en het Internet of Things in de publieke sector.

Waarde genereren door digitale transformatie

Als overheidsorganisaties hun transformatie voortzetten, zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten om productieve en resultaatgerichte samenwerking mogelijk te maken:

 • Flexibele activiteiten dankzij flexibele IT.
  Transformeer statische IT in responsieve, on-demand en robuuste IT-diensten die de agenda van uw agentschap aanvoeren terwijl de administratieve werklast beperkt blijft.
 • Stel werknemers in staat te slagen, altijd en overal.
  Technologiegebruikers zijn bij de overheid een mix van mobiele en kantoormedewerkers. Tegenwoordig moeten ze overal productief kunnen werken – in kantoren van agentschappen, op afgelegen locaties en zelfs onderweg.
 • Stimuleer innovatie door gegevens beter te benutten.
  Doelgerichte gegevensopslag en -verwerking vereenvoudigt en beveiligt gegevensbeheer en zet informatie om in innovaties en beslissingen in het voordeel van de burgers.
 • Meer cyberbeveiliging in agentschappen, diensten, toepassingen, apparaten en systemen.
  Gebruik veilige apparaten en infrastructuren en integreer gerichte oplossingen om identiteiten, gegevens en systemen van gebruikers te beschermen en snel te herstellen van digitale aanvallen.
 • Bouw centra van kennis en innovatie.
  Om de ontwikkeling van vaardigheden en de opbouw van de toekomstige beroepsbevolking te begrijpen, moeten we erkennen dat deze aspecten ons de mogelijkheid bieden om het volledige potentieel te benutten voor de groei van de digitale economie. Nieuwe technologieën hebben het potentieel om nieuwe vormen van waarde en inkomsten te genereren. Automatisering stelt werknemers in staat om minder tijd te besteden aan repetitieve, automatiseerbare taken en meer tijd te besteden aan waardevol en kritisch werk.

Enkele voorbeelden van digitalisering bij de Belgische overheid:

 • eHealth-platform: Het eHealth-platform is een digitaal systeem dat zorgverleners, apothekers en patiënten met elkaar verbindt. Het maakt elektronische uitwisseling van medische gegevens mogelijk, zoals medische dossiers, voorschriften en ziekenhuisopnames.
 • Tax-on-web: Tax-on-web is een online platform van de FOD Financiën waar burgers hun belastingaangifte elektronisch kunnen indienen. Het stelt mensen in staat om hun belastingzaken efficiënter af te handelen en papierwerk te verminderen.
 • Itsme: Itsme is een digitale identiteitsapp die door verschillende Belgische overheidsinstanties wordt gebruikt. Met Itsme kunnen burgers zich online identificeren en toegang krijgen tot verschillende diensten, zoals het aanvragen van overheidsdocumenten en het ondertekenen van officiële documenten.
 • eBox: De eBox is een online platform waar burgers belangrijke documenten en communicatie van overheidsinstanties kunnen ontvangen, zoals belastingaanslagen, berichten van sociale zekerheid en correspondentie van verschillende overheidsdiensten.
 • Digitale loketten: Veel Belgische gemeenten hebben e-loketten geïmplementeerd waar burgers online diensten kunnen aanvragen, zoals adreswijzigingen, geboorte- of huwelijksakten, en parkeervergunningen.

Om te slagen in de digitale economie is een combinatie van technisch inzicht, innovatief leiderschap en vastberadenheid nodig om een ecosysteem van innovatie te stimuleren. Regeringsleiders die zich hiermee bezighouden, kunnen de moderne economie van morgen vormgeven. Door de focus te leggen op ICT-transformatieprogramma’s in hun nationale plannen en samen te werken met de particuliere sector, nemen overheden nu al het voortouw om hun burgers een betere toekomst te bieden en hun concurrentiepositie op wereldniveau te versterken.

Deze digitale transformatieagenda’s vertegenwoordigen de nationale inspanningen om het potentieel van de regio te benutten en significante verbeteringen aan te brengen in sectoren zoals gezondheidszorg, onderwijs en overheidsdiensten. Dit alles draagt bij aan een positieve bijdrage aan de samenleving en de opbouw van een buitengewone toekomst waarin we zullen leven.


Dit is een ingezonden bijdrage van Arnaud Bacros, Managing Director Dell Technologies België & Luxemburg. Klik hier voor meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home