3 uitdagingen die bepalend zijn voor het succes van elke organisatie

Het IT-landschap is de voorbije jaren grondig hertekend. De opmars van de cloud heeft zelfs een ware revolutie veroorzaakt. Tegelijkertijd is ook de complexiteit toegenomen. En dat net nu bedrijven voor drie enorme uitdagingen staan: leren omgaan met cyberdreigingen, op een duurzamere manier werken, en ondertussen ook nog eens kosten optimaliseren. Om hier vat op te krijgen, grijpen ze naar data. Data die vendoren en resellers kunnen leveren.

Tot voor kort lagen bedrijven niet echt wakker van bovenstaande uitdagingen. Cybersecurity was een zorg voor de IT-afdeling, het milieu kreeg nog niet de hoogste prioriteit, en op financieel gebied kondigde de cloud zich aan als een extreem efficiënte oplossing. Anno 2024 liggen de kaarten toch helemaal anders. Sommige IT-managers verslikten zich toen ze zagen hoe hun cloudconsumptie torenhoge kosten met zich meebracht, en intussen groeit het besef dat een gebrek aan focus op security en duurzaamheid nefast is voor het imago van het bedrijf. Bovendien zien we meer en meer wetgeving die bepaalt hoe organisaties dit precies moeten aanpakken.

Gelukkig staan bedrijven er niet alleen voor en kunnen ze rekenen op een sterk ecosysteem van partners. Vendoren en resellers kunnen bijvoorbeeld extra meerwaarde bieden door hun klanten van de juiste zichten en aanbevelingen te voorzien. Een platform zoals ArrowSphere kan hierbij helpen. Het zorgt niet alleen voor efficiënter beheer van cloudservices, maar is ook uitgerust met dashboards die informatie over cloudgebruik en optimalisaties samenbrengen.

Hieronder zoomen we in op de omvang van de drie belangrijkste uitdagingen waar bedrijven voor staan en hoe data helpt om de juiste oplossingen te vinden.

1. Cybersecurity in een complexe cloudomgeving

De impact van cybercriminaliteit valt niet meer te onderschatten. Studies voorspellen dat de kost hiervan tegen 2025 wereldwijd zal oplopen tot meer dan 10 biljoen dollar. Als cybercrime een land zou zijn, dan was het vandaag al de op twee na grootste economie ter wereld – na de VS en China. Cloud speelt geen kleine rol in het dreigingslandschap. Volgens cijfers van IBM kost een datalek gemiddeld zo’n 4,45 miljoen dollar.

Ook IT-leiders beseffen dat de cloud een toegangspoort is voor hackers. De verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven van de cloudproviders lijkt geen optie: Gartner voorspelt dat 99% van de problemen met cloudsecurity in 2025 de schuld zal zijn van de klant die cloudservices afneemt.

Intussen voert wetgeving zoals NIS2 de druk verder op. NIS2 is een EU-richtlijn die het niveau van cybersecurity in Europese organisaties naar een hoger niveau wil brengen. In vergelijking met de eerste NIS-wetgeving zullen meer bedrijven aan de nieuwe richtlijn moeten voldoen. In deze context bevat ArrowSphere een schat aan informatie over de securitystatus van een bedrijf. Via een dashboard geeft het platform een overzicht van alle implementaties in AWS en Azure – met een score die toont hoe goed een organisatie beveiligd is en waar er verbeteringen mogelijk zijn.

2. Clouduitgaven optimaliseren

Wanneer bedrijven hun eerste stappen in de cloud zetten, zijn de kosten meestal vrij beperkt. Een pilootproject heeft niet veel nodig en het vereist ook geen groot up-front budget om met cloud aan de slag te gaan. Naarmate de cloud aan populariteit wint, zal het aantal gebruikers en workloads echter snel toenemen, waardoor ook de kosten niet achterblijven. De kraan dichtdraaien is geen goede strategie, want de cloud levert natuurlijk ook veel waarde op.

Naarmate de cloud aan populariteit wint, zal het aantal gebruikers en workloads snel toenemen.

Jerry Baetens, Cloud Director Arrow ECS Belux

Wat opvalt is dat gemiddeld 30% van de clouduitgaven vandaag verloren gaat. Hier ligt dus veel winst te rapen – Gartner verwacht dat bedrijven tegen 2025 ongeveer 51% van hun IT-budget in de cloud investeren. Om deze reden is FinOps een populaire praktijk aan het worden. Het ultieme doel van deze werkwijze en filosofie is niet om kosten te besparen, maar wel om uitgaven in de cloud te optimaliseren en overbodige kosten op een betere manier te benutten. Hiervoor linkt FinOps data over cloudconsumptie aan de bedrijfswaarde die uitgaven genereren.

ArrowSphere is een tool om FinOps in een organisatie uit te rollen. Andermaal brengt een dashboard de clouduitgaven in kaart en krijg je ook aanbevelingen te zien over manieren om de kosten te optimaliseren. Voor vendoren en resellers is dit een uitgelezen kans om nieuwe gesprekken met klanten aan te knopen en de vertrouwensrelatie te versterken. De kosten die een bedrijf bespaart, kan het vervolgens aan andere toepassingen uitgeven.

3. Rapporteren over duurzaamheid

Geen bedrijf waar duurzaamheid ondertussen niet bovenaan op de agenda staat. Enerzijds omdat veel organisaties beseffen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen en omdat klanten van merken verwachten dat ze op een duurzame manier produceren. Anderzijds omdat er ook vanuit de wetgeving steeds meer nadruk wordt gelegd op duurzame praktijken.

Cloudtechnologie heeft op dit gebied helaas geen geringe voetafdruk. Sterker zelfs, de uitstoot veroorzaakt door de cloud is vergelijkbaar met die van de luchtvaartsector. Hoewel datacenters fors investeren in duurzame energie, dreigt de ecologische voetafdruk verder toe te nemen onder impuls van nieuwe, veeleisende applicaties zoals ChatGPT en andere Large Language Models (LLM). Efficiënt gebruik van de cloud is dus belangrijk in het kader van duurzaamheid.

Vanaf 2025 moeten sommige bedrijven bovendien rapporteren over hun milieu-inspanningen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht organisaties om informatie vrij te geven over wat ze als risico’s en opportuniteiten beschouwen op het gebied van sociale zaken en milieu, maar ook over hun impact op mens en planeet. Geleidelijk aan zullen meer bedrijven aan deze richtlijn moeten voldoen. De juiste data vinden is geen eenvoudige opdracht. ArrowSphere verzamelt daarom alle data over de uitstoot die workloads met zich meebrengen. Die data kunnen klanten gebruiken in rapporten en analyseren om duurzamer te werken.

We staan voor uitdagende tijden, maar gelukkig beschikken we ook over de data en tools om hier op een positieve manier mee om te gaan.


Dit is een ingezonden gastbijdrage van Jerry Baetens, Cloud Director Arrow ECS Belux. Klik hier voor meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home