Zes trends die van invloed zijn op de beveiligingssector

De toekomst voorspellen is nooit gemakkelijk. Hoewel veel nieuwe technologieën ongetwijfeld een belangrijke rol zullen spelen op de lange termijn, is het belangrijk om de mogelijkheden en toepassingen op de korte termijn nauw in het oog te houden. Vooruitkijkend naar 2019 trekken een aantal belangrijke trends de aandacht – die in het verlengde liggen van de trends in 2018. Inderdaad, vier van de zes hieronder beschreven trends waren twaalf maanden geleden al aan de orde. Maar zij zagen het afgelopen jaar een momentum dat het beste doet vermoeden voor 2019.

1. Kunstmatige intelligentie

Door alle aandacht voor dit onderwerp, is het begrijpelijk te denken dat kunstmatige intelligentie (artificial intelligence of AI) iedere bedrijfssector fundamenteel gaat veranderen. Door het gebrek aan aantoonbare toepassingen van AI en de hieraan gerelateerde machine learning en deep learning, kunt u cynisch gedacht (en verwijzend naar de Gartner Hype Cycle) ook spreken van opgeblazen verwachtingen (‘Peak of Inflated Expectations’) of een desillusie (‘Trough of Disillusionment’). In werkelijkheid varieert de voortgang van sector tot sector en van toepassing tot toepassing. Op sommige gebieden – met name in de gezondheidszorg en in het bijzonder bij de opsporing van kanker – heeft AI zijn waarde bewezen. In andere domeinen verloopt de vooruitgang gestaag. Videobewaking is daar één van.

 

Op sommige gebieden – met name in de gezondheidszorg en in het bijzonder bij de opsporing van kanker – heeft AI zijn waarde bewezen.

 

In onze sector wordt machine of deep learning op dit moment vooral gebruikt voor video-analytics, maar deze technologie zal in de toekomst een belangrijk onderdeel gaat vormen in uiteenlopende toepassingen en producten. Het zal een veelgebruikte tool voor softwareontwikkelaars worden en gaat deel uitmaken van allerlei verschillende omgevingen en apparaten. Maar ook hiervoor geldt dat de toepassing zal worden aangedreven door de meest overtuigende usecases, niet door de technologie zelf.

In de bewakings- en beveiligingssector laat men zich bij nieuwe technologieën soms gemakkelijk verleiden tot het doen van beloftes die moeilijk zijn waar te maken. Dit was bijvoorbeeld het geval voor AI in video-analytics en in het bijzonder voor enkele van de beweringen rond de toepassing van deep learning. Als het gaat om AI en deep learning is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant om, net als bij alle nieuwe technologieën, de implementatie robuust en betrouwbaar te maken, en daarmee de echte uitdaging van de klant oplost.

 

 

Deep learning bestaat uit twee verschillende fasen: de trainingsfase en de uitvoeringsfase. Voor de eerste fase is veel verwerkingscapaciteit, data en tijd nodig. Daarom wordt deze fase veelal uitgevoerd op een server en/of in de cloud, terwijl aanvullende training (het finetunen) meer langs de rand van het systeem kan plaatsvinden (tevens een mooi bruggetje naar onze volgende trend). De uitvoeringsfase – waarvoor ‘getrainde’ gegevens nodig zijn – kan op ieder niveau binnen het systeem verlopen. Dit hangt volledig af van hoeveel verwerkingscapaciteit nodig is en hoe tijdkritisch de toepassing is.

2. Cloud en edge computing

Waar AI misschien nog in de beginfase van de Gartner Hype Cycle te plaatsen is, valt niet te ontkennen dat cloud computing inmiddels een gevestigde technologie is op weg naar – of misschien zelfs al geland is op – het zogenaamde ‘Plateau of Productivity’. Er zijn maar weinig organisaties in de particuliere of publieke sector die niet op de één of andere manier gebruikmaken van cloud computing en veel organisaties hebben hun gehele infrastructuur overgezet naar een cloudgebaseerd model.

Cloud computing is gebaseerd op de gecentraliseerde gegevensverwerking in één of meer datacenters. Met de enorme toename van het aantal verbonden ‘Internet of Things’-apparaten, groeit de hoeveelheid geproduceerde data. Zelfs wanneer er meer datacenters met steeds verder toenemende capaciteiten worden gebouwd, kan deze tsunami aan data overweldigend worden. Dit geldt in het bijzonder voor videobewaking: ondanks de ontwikkeling van technologieën die opslag- en bandbreedtebehoeften verminderen, is de vraag naar data-opslag nog steeds aanzienlijk.

 

Zelfs wanneer er meer datacenters met steeds verder toenemende capaciteiten worden gebouwd, kan deze tsunami aan data overweldigend worden.

 

Dit is waar de voordelen van edge computing naar voren komen. Simpel gezegd plaatst edge computing (zoals de term eigenlijk al aangeeft) dataverwerking naar de ‘rand’ van het netwerk, dichtbij het punt waar de gegevens door de sensor worden verzameld, in plaats van de data direct door te sturen naar het datacenter.

Een bijzonder voordeel in sommige sectoren heeft betrekking op de verwerkingssnelheid en de mogelijkheden om te reageren op basis van verzamelde gegevens. In videobewaking betekent edge computing dat de camera zelf gegevens kan verwerken. Dit reduceert de benodigde bandbreedte aanzienlijk, zowel bij gegevensoverdracht als opslag. Bovendien kunnen gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld voordat ze worden verzonden – een belangrijk aspect als het gaat om veiligheid en privacy.

3. Personalisatie vs. privacy

Over een paar jaar wordt 2018 misschien beschouwd als het jaar waarin de brede bewustwording over gegevensprivacy een hoogtepunt bereikte, vooral op het gebied van persoonlijke gegevens. Voor de publieke en particuliere sector zorgde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU voor een niet eerder geziene mate van controle op hoe organisaties persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, delen en gebruiken.

We leven momenteel in een wereld waarin we waardevolle online diensten aangeboden krijgen, in ruil voor het bewust of onbewust afstaan van een aanzienlijke hoeveelheid persoonlijke gegevens. Bedrijven zoals Facebook, Amazon en Google gebruiken deze gegevens om de waarde van hun diensten te verhogen, met name door hun aanbod in hoge mate te personaliseren. Voor velen voelt het echter alsof de grens tussen nuttige personalisatie en privacyschending steeds vaker wordt overschreden.

 

De manier waarop wordt omgegaan met privacy en persoonlijke gegevens, is één van de meest belangrijke aspecten voor het vertrouwen in en de toekomst van een bedrijf.

 

Als gevolg hiervan wordt het vertrouwen tussen een organisatie en haar klanten een steeds belangrijker en tastbaarder element. Recent onderzoek van adviesbureau Accenture heeft een verband gelegd tussen het vertrouwen van stakeholders en de bedrijfsomzet. De manier waarop wordt omgegaan met privacy en persoonlijke gegevens, is één van de meest belangrijke aspecten voor het vertrouwen in en de toekomst van een bedrijf.

4. Cybersecurity

Kan iets een ‘trend’ worden genoemd, wanneer het ieder jaar opnieuw aan bod komt en een zaak van constante zorg is? Wat het antwoord op deze vraag ook is: het is onmogelijk om cybersecurity niet te noemen bij onderwerpen die in 2019 van invloed zullen zijn op iedere sector. Inderdaad, ook gelet op het vorige punt, is een inbreuk of datalek de snelste manier om het vertrouwen tussen een bedrijf en zijn klanten (en aandeelhouders) te schaden.

Cybersecurity zal altijd blijven bestaan, omdat cybercriminelen (en in toenemende mate ook overheden) nooit zullen ophouden kwetsbaarheden te vinden en uit te buiten. In een tijd waarin het grote aantal verbonden apparaten voor een toename van potentiële kwetsbaarheden en onveilige netwerkeindpunten zorgt, worden de aanvallen steeds geavanceerder.

Ook de toeleveringsketen kan een potentiële kwetsbaarheid zijn, zo blijkt uit recente berichtgeving. Het ontbreken van een goede beveiliging of opzettelijk kwaadwillige acties kunnen resulteren in een risico voor de cybersecurity, via zowel software als hardware. Het belang van de herkomst van producten is belangrijker dan ooit tevoren: gebruikers moeten erop kunnen vertrouwen dat iedere schakel in de toeleveringsketen veilig is.

5. Slimme technologie biedt voordelen voor het milieu

We hebben al gezien hoe video-analytics kunnen worden gebruikt als een operationele tool voor organisaties die de energie-efficiëntie van hun kantoren willen verbeteren. Nieuwe types sensoren kunnen de milieueffecten op deze kantoorlocaties nu nog nauwkeuriger meten, waardoor ze in feite fungeren als zeer gevoelige, kunstmatige ‘neuzen’, gekalibreerd op basis van verschillende output. Zo is thermische beeldtechnologie uitermate geschikt om nauwkeurig vast te stellen waar energie wordt verspild.

 

 

Een ander belangrijk gebied waar sensoren kunnen helpen, is die van de luchtkwaliteit. Slechte luchtkwaliteit en de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de hieraan verbonden kosten, worden een steeds groter probleem. Slimme sensoren spelen een centrale rol bij de mondiale aanpak van deze kwestie, door te zorgen voor meer bewustwording en inzicht, zodat positieve maatregelen mogelijk kunnen worden gemaakt in bijvoorbeeld gebouwen en stedelijke omgevingen.

Slimme technologie is van toegevoegde waarde voor organisaties vanwege efficiëntie en kostenbesparingen (en is hopelijk ook goed voor de gezondheid), maar helpt ook bij het realiseren van eigen milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen.

6. Sensorintegratie stuurt slimme acties aan

Op zichzelf kunnen individuele sensoren, zoals hierboven beschreven, aanzienlijke voordelen opleveren. Een laatste trend, die volgens ons in 2019 een steeds grotere rol gaat spelen, is het combineren en integreren van sensoren voor de aansturing van ‘slimme’ acties.

 

In een smart city zou een bewegingssensor die op een slagboom is aangesloten bijvoorbeeld een camera kunnen activeren.

 

In een smart city zou een bewegingssensor die op een slagboom is aangesloten bijvoorbeeld een camera kunnen activeren. De camera kan op zijn beurt een waarschuwing genereren in de meldkamer, waardoor snel en gepast kan worden gereageerd. Met de grote verscheidenheid aan sensoren waar we het hier over hebben – van thermische tot bewegingssensoren en van atmosferische tot videosensoren – is het aantal mogelijke combinaties eindeloos. Net als de potentiële voordelen!

Technologie blijft zich in een versneld tempo ontwikkelen. Hoewel we gemakkelijk afgeleid kunnen raken door het potentieel van iedere nieuwe trend of innovatie, is het belangrijk om deze te beoordelen op basis van de usecases en hun positieve impact en waarde voor organisaties en burgers. Door deze bril blijven we naar trends in de technologie en hun toepassingen kijken, want 2019 belooft op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen weer een spannend jaar te worden.

 

Dit is een ingezonden bijdrage van Johan Paulsson, CTO bij Axis Communications. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home