OT-security ontrafeld: veelvoorkomende misvattingen en uitdagingen

ABB OT robotarm

Cybersecurity kan een wirwar van termen en afkortingen bevatten die zelfs de meest technisch onderlegde mensen kunnen verwarren. Vandaag willen we een van deze termen ontwarren – Operationele Technologie (OT) security. Het wordt vaak verward met zijn verwant, Informatie Technologie (IT) security, en is omgeven door een wolk van misvattingen.

OT-security verwijst naar de strategieën en maatregelen die zijn ontworpen om de systemen, die de fysieke apparaten, processen en gebeurtenissen van een organisatie bewaken of beheren, te beschermen. Dit staat in contrast met IT-security, die zich richt op het beschermen van data en digitale activa.

Ondanks enkele overeenkomsten, zijn OT- en IT-security niet identiek. Het voornaamste verschil ligt in hun doelstellingen en de zaken die ze beschermen. IT-security richt zich op het beschermen van informatie en het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid ervan. OT-security, aan de andere kant, heeft als prioriteit het verzekeren van een veilige en betrouwbare werking van industriële besturingssystemen en kritieke infrastructuur.

Het misverstand tussen OT en IT security ontstaat door de convergentie van IT- en OT-systemen in moderne industriële omgevingen. Hoewel deze convergentie de efficiëntie en gegevensbeschikbaarheid heeft verbeterd, heeft het de grenzen tussen IT en OT-security vervaagd. Dit leidt tot de misvatting dat ze identiek zijn. In werkelijkheid vereisen ze verschillende benaderingen vanwege de unieke kenmerken en eisen van de systemen die ze beschermen.

Misvattingen over OT-security

OT-systemen lopen geen risico op cyberaanvallen

Hoewel velen geloven dat OT-systemen, vanwege hun focus op fysieke processen, niet vatbaar zijn voor dezelfde cyberdreigingen als IT-systemen, is dit niet het geval. Cyberaanvallers richten zich op OT-systemen niet om data te stelen, maar om fysieke processen te verstoren, wat diverse gevolgen kan hebben, van kleine ergernissen tot aanzienlijke schade of financieel verlies. Het is essentieel om te erkennen dat zowel OT als IT-systemen blootstaan aan cyberdreigingen en grondige beveiligingsmaatregelen nodig hebben.

IT security-oplossingen zijn voldoende voor OT-security

Hoewel IT-security bekend en begrepen is, is het verkeerd te denken dat de methoden ervan kunnen worden toegepast op OT-systemen. OT en IT hebben verschillende doelen en behoeften. Het toepassen van IT-security op OT kan mogelijk niet de vereiste bescherming bieden en kan zelfs de werking verstoren. Daarom is het essentieel om de unieke behoeften en uitdagingen van OT-security te begrijpen om effectieve beschermingsstrategieën te ontwikkelen.

OT-security is uitsluitend een technologiekwestie

OT-security gaat niet alleen over het implementeren van geavanceerde oplossingen zoals firewalls, inbraakdetectiesystemen en andere OT-specifieke beveiligingsmaatregelen. Technologie is ongetwijfeld belangrijk, maar het is slechts een onderdeel van het geheel. OT-security vraagt een drievoudige benadering die technologie, processen en mensen omvat. De processen bestaan uit het opzetten van strikte protocollen voor het benaderen en gebruiken van OT-systemen. Mensen vormen de ruggengraat van elke beveiligingsstrategie, maar ook de zwakke schakel. Daarom is het cruciaal om iedereen te trainen in de best practices van OT-security.

De unieke uitdagingen van OT-security

OT-beveiliging is, met andere woorden, een complex veld vanwege de verschillen tussen OT- en IT-systemen. Dit brengt unieke uitdagingen met zich mee en vereist gespecialiseerde vaardigheden en tools die verder gaan dan conventionele IT-expertise.

Bescherming van fysieke systemen, niet alleen data

Fysieke systemen spelen een cruciale rol in de werking van kritieke infrastructuur, zoals energiecentrales, transportsystemen en productiefaciliteiten. Elke verstoring kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Bovendien kunnen deze fysieke systemen mogelijk lastiger te updaten en te herstellen zijn, waardoor ze potentieel kwetsbaarder zijn voor aanvallen.

Hoge kosten van downtime

OT-systemen controleren kritieke fysieke operaties. Een onderbreking in deze systemen kan ernstige gevolgen hebben, zoals veiligheidsrisico’s, het stopzetten van de productie, of zelfs het volledig stilleggen van een fabriek. Daarom is het cruciaal om de continue werking van OT-systemen te garanderen, aangezien de kosten van downtime aanzienlijk hoog kunnen oplopen.

Een gebrek aan begrip en communicatie tussen IT- en OT-teams

IT- en OT-teams moeten samenwerken om cyberdreigingen effectief aan te pakken. IT-teams hebben doorgaans meer ervaring met cybersecurity, terwijl OT-teams de unieke eisen en vereisten van de fysieke systemen die ze beheren begrijpen. Zonder duidelijke communicatie en begrip kunnen deze teams mogelijk hun inspanningen niet effectief coördineren, waardoor de organisatie kwetsbaar wordt voor veiligheidsrisico’s.

De IT- en OT-teams moeten samenwerken om cyberdreigingen effectief te bestrijden. IT-teams hebben meestal meer ervaring met cybersecurity, terwijl OT-teams inzicht hebben in de unieke vereisten van de fysieke systemen die ze beheren. Zonder duidelijke communicatie en begrip is het moeilijk om hun inspanningen effectief coördineren, waardoor de organisatie kwetsbaar is voor veiligheidsrisico’s.

De groeiende betekenis van OT-security

In de steeds digitalere en onderling verbonden wereld van vandaag, wordt er steeds meer belang gehecht aan OT-security. Er zijn verschillende factoren die dat groeiende belang van OT-security benadrukken:

  1. Toenemende onderlinge verbondenheid: Naarmate onze wereld meer verbonden raakt door de opkomst van het Internet of Things (IoT) en Industrie 4.0, neemt het aantal apparaten en systemen dat potentieel doelwit kan zijn voor cyberdreigingen drastisch toe.
  2. De convergentie van IT en OT: Traditioneel waren IT en OT gescheiden systemen. Elk met hun eigen beveiligingsprotocollen en -maatregelen. Echter, de trend van IT/OT-convergentie in moderne industriële omgevingen heeft de lijnen tussen deze twee domeinen vervaagd. Een veiligheidsinbreuk in het IT-systeem kan het OT-systeem schaden en omgekeerd. Daarom is het cruciaal om beide systemen te beveiligen om schade te voorkomen.
  3. De groeiende verfijning van cyberdreigingen: Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder en specifieker. Aanvallers zijn niet langer alleen geïnteresseerd in datadiefstal, maar streven er ook naar om operaties te verstoren, vaak voor politiek of financieel gewin.
  4. Regelgeving: Veel industrieën zijn onderhevig aan regelgeving, zoals NIS2 of CRA, die hen verplichten om specifieke OT security-maatregelen te implementeren ter bescherming van kritieke infrastructuur. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot zware boetes en schade aan hun reputatie.
  5. Verhoogde bewustwording: Er is een groeiend bewustzijn van het belang van OT-security binnen de C-suite. Nu high-profile cyberaanvallen steeds vaker de krantenkoppen halen, realiseren senior executives zich dat ze hun OT-activa moeten beschermen tegen cyberdreigingen.

OT-security is een complex veld dat verschilt van IT-security, maar net zo cruciaal is in onze digitale en onderling verbonden wereld. De convergentie van IT en OT, verhoogde connectiviteit en verfijnde cyberdreigingen benadrukken steeds meer het belang van OT-security.

Naarmate organisaties steeds meer afhankelijk worden van operationele technologie, wordt het essentieel om OT-security te begrijpen en de bijhorende maatregelen te verbeteren. Dit maakt het mogelijk om risico’s te beheersen, uw fysieke systemen te beschermen en de veiligheid van uw kritieke infrastructuren te waarborgen.


Dit is een ingezonden bijdrage van SoterICS. Voor meer informatie over hun oplossingen kan je hier terecht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home