5G breekt alle regels, ook op vlak van security

5G

Na vier generaties van evolutie in mobiele netwerken, betekent de komst van 5G volgens experts een ware revolutie. 5G verandert de technologische fundamenten waarop mobiele netwerken in vorige generaties zijn gebouwd. “5G breekt alle regels”, weet Ronen ShpirerSenior Manager Solutions Marketing bij Fortinet. Hij vertelt aan Techzine hoe dat ook gevolgen heeft voor de manier waarop telecomproviders in de toekomst hun netwerken en services moeten beveiligen. 

De evolutie van mobiele netwerken kende tot nu toe een gradueel verloop. Met de sprong van 3G naar 4G werd de beschikbare bandbreedte aanzienlijk uitgebreid, maar de onderliggende technologie en architectuur volgde al die jaren grotendeels dezelfde principes. 5G breekt met het verleden en vereist een compleet andere architectuur en technologieën.

De transitie van 4G naar 5G gebeurt geleidelijk en vraagt om grote investeringen van de telecomoperatoren. Ze moeten niet alleen hun 5G Radio Access Network (RAN) bouwen, maar ook het core-netwerk, dat de backbone vormt van hun infrastructuur. 

Nieuwe uitdagingen

“Met elke stap worden nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar gemaakt, maar komen ook nieuwe security-uitdagingen naar boven”, vertelt Ronen. “Netwerkoperatoren moeten zich bewust zijn van de specifieke uitdagingen die de verschillende aspecten van 5G-technologie en bijhorende nieuwe use-cases met zich meebrengen.” Vanuit technologisch perspectief is het grootste verschil dat mobiele netwerken transformeren van een relatief statische, hardware-gebaseerde architectuur naar een dynamische, software-gebaseerde omgeving.

Met elke stap worden nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar gemaakt, maar komen ook nieuwe security-uitdagingen naar boven. 

Tot nu toe ging security van mobiele netwerken er voornamelijk over om de centrale core te beschermen. Shpirer vergelijkt het met een omheining rond je tuin. Grote fysieke carrier-grade firewalls beveiligen het verkeer van en naar het core-netwerk, en tussen de netwerken van verschillende operatoren. “Wanneer we naar 5G overstappen, bestaat die omheinde tuin niet meer. Dan zit je met een virtuele, cloud-native omgeving, waar core-componenten en functionaliteiten eender waar in het netwerk kunnen worden verspreid. Er is geen concept meer van een core, alles is een functie”, legt Shpirer uit.  

Functies communiceren met elkaar om een dienst te leveren, en dat kan eender waar gebeuren: in de core, aan de edge of zelfs in de public cloud. De propriëtaire protocols van 4G verdwijnen grotendeels en alles wordt steeds meer op API-calls gebaseerd. In zo’n dynamische omgeving moet ook je security mee veranderen. De afhankelijkheid van uitsluitend fysieke appliances, evolueert naar een hybride omgeving waar securityfuncties meer en meer via virtual machines worden geleverd.  

Kijken naar de cloud

Dat brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Hoe doe je aan beveiliging in een cloud-native omgeving, gebaseerd op containers? Hoe orchestreer en schaal je virtuele security-functies, en garandeer je voldoende snelle prestaties? Hoe verzeker je de integriteit van API-calls? Mobiele operatoren hoeven hiervoor gelukkig niet het warm water opnieuw uit te vinden, heel wat sectoren zijn al jaren bezig met een omslag naar de cloud, maar ze hebben wel enkele zeer specifieke vereisten om mee rekening te houden.  

“Operatoren moeten zichzelf de vraag stellen hoe ze op die uitdagingen moeten reageren en de risico’s kunnen mitigeren”, stelt Ronen. 5G mag dan wel de facto veiliger zijn dan 4G, met onder meer encryptie naar de eindgebruiker en veel betere authenticatie tussen endpoint en netwerk, maar je hebt nog altijd extra beveiligingslagen daarbovenop nodig van externe vendoren, zoals Fortinet. Zij kunnen onder meer voorzien in geautomatiseerde orchestratie van virtuele firewalls, specifieke oplossingen voor IoT- en applicatiebeveiliging, en bescherming in multi-tenantomgevingen. 

Operatoren transformeren hun mobiele infrastructuur in platformen voor services en innovatie, een Telco Cloud.

Dat laatste is belangrijk omwille van een tweede grote verandering die 5G met zich meebrengt. De enorme investeringen die operatoren in hun infrastructuur moeten maken, moeten natuurlijk ook opbrengen. Die rekening zal voor het eerst niet langer door de consument, maar wel door bedrijven worden betaald. “Met de komst van 5G krijgen telco’s de opportuniteit om meer dan alleen leveranciers van connectiviteit te worden”, vertelt Shpirer. “Ze transformeren hun mobiele infrastructuur in platformen voor services en innovatie, een Telco Cloud, en gaan op zoek naar nieuwe zakelijke use-cases om inkomsten te genereren.” 

Een 5G-netwerk op maat

Met de komst van 5G kunnen telecomoperatoren, naar het voorbeeld van de cloud, een omgeving creëren waarin ze aangepaste infrastructuurdiensten kunnen leveren aan enterprise-klanten.

Dankzij technologieën en mogelijkheden zoals Multitenant Edge Computing (MEC) en network slicing kunnen private virtuele 5G-netwerken worden opgezet om een specifieke industrie, vertical, klant, of zelfs individuele use-case te bedienen. Operatoren kunnen hun aanbod afstemmen op basis van de noden van de klant, of die nu gerelateerd zijn aan bandbreedte, lantency of quality of service (QoS).  

Door het leveren van platforms en diensten die tegemoetkomen aan specifieke vereisten van een industrie of use-case, kunnen operatoren meer waarde creëren voor zakelijke klanten. Security speelt daarin een belangrijke rol om de 5G-infrastructuur en services met toegevoegde waarde, alsook de bedrijven zelf, te beschermen. 

Wanneer je 5G-services levert aan bedrijven is security niet optioneel, maar noodzakelijk.

Security is een noodzaak

Als klant betaal je voor een virtueel netwerk dat op jouw maat werd gebouwd, maar dat privénetwerkje maakt wel nog steeds deel uit van een groter platform, dat met andere klanten wordt gedeeld. Providers moeten dus kunnen garanderen dat alle segmenten in hun netwerk volledig geïsoleerd zijn van elkaar. De privénetwerken mogen geen data naar elkaar lekken of elkaar op een andere manier negatief beïnvloeden, zodat de quality of service en SLA’s bewaard blijven. 

Wanneer je aan dat soort zakelijke toepassingen denkt, is security van kritiek belang. Stel je voor dat een service voor een industrieel bedrijf plots degradeert of niet meer beschikbaar is, waardoor processen en productie vertragen of stilvallen. Dat kan aanzienlijke economische schade opleveren en dan hebben we het nog niet eens over kritieke infrastructuur, zoals healthcare of nutsvoorzieningen.  

“Wanneer je 5G-services levert aan bedrijven, moeten die veilig en betrouwbaar zijn. Security is dan niet optioneel, maar noodzakelijk”, besluit Shpirer. 

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home