Hoe tevreden zijn Belgische developers en wat zijn hun favoriete tools?

development

Met welke programmeertalen en frameworks zijn Belgische developers het meeste bezig? Hoe tevreden zijn ze over hun professionele carrière en waar hechten ze belang aan in hun job? Op deze en andere vragen zochten we een antwoord aan de hand van de surveyresultaten van het jaarlijkse Developer Survey van Stack Overflow.

Stack Overflow, een populaire vraag- en antwoordsite voor ontwikkelaars, voert elk jaar een uitgebreide enquête uit bij zijn gebruikers. Bijna 90.000 professionele programmeurs en enthousiastelingen van over de hele wereld werden ondervraagd over hun favoriete talen, frameworks en tools, maar ook over hun voorkeuren bij de inhoud en omkadering van een job.

Het rapport van de survey schijnt een interessant licht op trends in de ontwikkelaarscommunity wereldwijd. Nog interessanter is evenwel dat Stack Overflow de dataset met geanonimiseerde resultaten integraal beschikbaar heeft gemaakt onder de Open Database License, zodat je er zelf mee aan de slag kan gaan. Dat liet ons toe om specifiek op zoek te gaan naar trends, voorkeuren en meningen onder Belgische ontwikkelaars.

In totaal namen 727 Belgen deel aan de survey, waarvan 72 procent professioneel actief is als ontwikkelaar. Twee procent was ooit professioneel ontwikkelaar, maar nu niet meer. Nog eens 11 procent programmeert soms als deel van zijn of haar job, maar heeft eigenlijk een andere functie. Eén op tien is student en leert op school programmeren. De meerderheid van de respondenten (84%) codeert ook in zijn of haar vrije tijd, maar slechts voor 4 procent is het uitsluitend een hobby.

Vrouwen ondervertegenwoordigd

Amper 2,6 procent van de respondenten identificeert zich als vrouw. Dit terwijl cijfers van Statbel uit 2018 het aantal vrouwelijke softwareontwerpers in België op 13,1 procent schat, op een totaal van 30.499. Stack Overflow erkent deze discrepantie in de resultaten: “We moeten verder werken om van Stack Overflow het gastvrije, inclusieve en diverse platform te maken dat we willen, en dit wordt weerspiegeld in onze steekproef. We zijn vastbesloten voort te bouwen op stappen die we in 2018 hebben genomen, en op dit gebied te verbeteren dit jaar en in de toekomst.”

De gemiddelde leeftijd waarop Belgische ontwikkelaars hun eerste lijn code schreven, is 15 jaar.

De gemiddelde leeftijd van de Belgische ontwikkelaars die deelnamen aan de survey is 31 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop ze hun eerste lijn code schreven, is 15 jaar. Van de beroepsontwikkelaars heeft bijna de helft (48,6%) meer dan vijf jaar professionele codeerervaring. Eén op vier (24,1%) heeft maximaal twee jaar beroepservaring.

Een leven lang leren

Zeven op tien Belgische ontwikkelaars (71,1%) heeft een bachelor- of masterdiploma op zak, hoofdzakelijk in de domeinen computerwetenschappen, informatica of software-ontwikkeling. De opleiding van een ontwikkelaar stopt evenwel niet na het afronden van zijn of haar studies. Nagenoeg alle respondenten geven aan minstens ook één andere vorm van opleiding te hebben genoten. De populairste methoden zijn zelfstudie van een nieuwe taal of framework (97,6%), een online cursus (69,9%) en on-the-job-training (47,9%).

De respondenten beschrijven zich hoofdzakelijk als full-stack developer (45,5%) of back-end developer (45,4%), gevolgd door front-end developer (28,3%) of enterprise applications developer (23,3%). Meerdere antwoorden waren mogelijk op deze vraag. De top tien ziet er als volgt uit:

 • Full-stack developer (55,6%)
 • Back-end developer (55,5%)
 • Front-end developer (34,6%)
 • Enterprise applications developer (28,4%)
 • Mobile developer (15,5%)
 • DevOps specialist (13,5%)
 • Database administrator (12,8%)
 • System administrator (12,4%)
 • Designer (12,3%)
 • Embedded applications developer (10,4%)

Nu we dit algemeen beeld hebben geschetst, gaan we in wat volgt verder in op de favoriete tools en technologieën, de houding tegenover opensource, en de jobverwachtingen van de Belgische ontwikkelaars. Beginnen doen we met dat laatste.

Open voor nieuwe opportuniteiten

De war for talent laat zich overal voelen en dat geldt zeker ook voor de zoektocht naar ontwikkelaars. Hoe kan je als werkgever geschikte developerprofielen aantrekken? En vooral: hoe hou je ze tevreden eenmaal je ze hebt binnengehaald?

Het lijkt erop dat de Belgische ontwikkelaars over het algemeen blij zijn met het verloop van hun carrière. Vier op tien (40,1%) geeft aan zeer tevreden te zijn en nog eens bijna evenveel respondenten (38,1%) zijn tamelijk tevreden. Eén op tien (11,8%) is dan weer tamelijk tot zeer ontevreden over zijn of haar loopbaan. Gevraagd naar de tevredenheid in hun huidige job schuift het evenwicht iets op richting een lagere tevredenheid: 68,8 procent is tamelijk tot zeer tevreden en 20,68 procent is tamelijk tot zeer ontevreden over zijn of haar huidige baan.

Wie zijn beste ontwikkelaars niet aan de concurrentie wil verliezen, moet weten hoe ze aan zich te binden.

Meer dan zes op tien respondenten (63,2%) zegt bovendien open te staan voor nieuwe opportuniteiten, waarvan een minderheid (7,4%) daadwerkelijk actief op zoek is. Werkgevers moeten hier alert voor zijn. Wie zijn beste ontwikkelaars niet aan de concurrentie wil verliezen, moet weten hoe ze aan zich te binden. Stack Overflow vroeg in de survey naar de drie belangrijkste factoren die doorwegen op de keuze voor een job, wanneer loon, extralegale voordelen en locatie gelijk blijven. De drie populairste antwoorden zijn:

 • De programmeertalen, frameworks en technologieën waarmee ik mag werken (67,8%)
 • Flextime of een flexibel uurrooster (56,4%)
 • De werkomgeving en bedrijfscultuur (51,9%)

Afleiding dodelijk voor productiviteit

De mogelijkheid om van thuis uit te kunnen werken volgt pas op een vijfde plaats (37,5%), na opportuniteiten voor professionele ontwikkeling (40,9%). Dat thuiswerken geen doorslaggevende rol speelt, blijkt ook uit het feit dat meer dan de helft (57,7%) van de ontwikkelaars bij voorkeur op kantoor werkt. Een derde (35,4%) werkt liever van thuis uit. Bijna de helft (45,9%) werkt nooit of minder dan een dag per maand thuis of op locatie. 

De afkerige houding tegenover thuiswerken heeft er vermoedelijk mee te maken dat de ontwikkelaars een afleidende werkomgeving als het meest dodelijk voor hun productiviteit beschouwen. We durven veronderstellen dat de afleiding thuis doorgaans groter is dan op kantoor. Na een afleidende werkomgeving (48,8%) worden vergaderingen (42%) en niet-ontwikkelgerelateerde taken opgelegd krijgen (40%) als belangrijkste stoorzenders voor de productiviteit benoemd. Daarna volgen een tekort aan mensen in verhouding tot de workload (31,8%) en een gebrek aan ondersteuning van het management (27,6%).

Technologie staat voorop

Het mag duidelijk zijn dat de technologieën waarmee ontwikkelaars aan de slag mogen gaan, een belangrijke rol spelen in hun jobtevredenheid. Eén op vier (25,4%) geeft aan dat ze een grote invloed kunnen uitoefenen op de keuze voor en aankoop van nieuwe technologieën (cloud, AI, IoT, databases). Nog eens één op drie (33,1%) geeft aan dat ze ongeveer evenveel inspraak krijgen als het management, maar één op vijf (22%) zegt dat ze helemaal niet worden betrokken.

De technologieën waarmee ontwikkelaars aan de slag mogen gaan, spelen een belangrijke rol in hun jobtevredenheid.

Dat brengt ons naadloos bij de technologieën die de Belgische ontwikkelaars in 2019 het meest hebben gebruikt, in een professionele of persoonlijke context. We maken onderaan het artikel een opsomming van de populairste talen, databases, platformen, frameworks en ontwikkelomgevingen. Eerst onderzoeken we de ervaringen van de ontwikkelaars met opensource en het gebruik van containertechnologie.

Containertechnologie breekt door

Containertechnologie is in een jaar tijd volwassen geworden, schreven we afgelopen zomer op basis van een wereldwijde enquête van enterprise-Kubernetes-platform Diamanti. De technologie verhuist binnen bedrijven meer en meer van experimentele fase naar productie.

In het survey van Stack Overflow zegt 45,1 procent van de Belgische ontwikkelaars evenwel dat ze niet in aanraking komen met containers.

Van zij die wel met containers werken, doet meer dan één op drie (35%) dat voor ontwikkeling. 28,8 procent gebruikt de technologie voor testing en 24,4 procent gebruikt containers ook in productie. Eén op vier (25,5%) experimenteert met containertechnologie in persoonlijke projecten.

Opensource geliefd door velen, weinigen dragen bij

Opensource is vandaag alomtegenwoordig en vormt veelal de drijvende kracht achter ontwikkelingen op het gebied van cloud en artificiële intelligentie. Toch blijkt uit een eerder onderzoek van Stack Overflow dat maar 12,4 procent van de ontwikkelaars zich op regelmatige basis bezighoudt met het schrijven van opensourcesoftware

Ook in zijn Developer Survey polste de website nog eens naar de houding tegenover opensource. Onder de Belgische ontwikkelaars draagt 12% minstens één keer per maand bij aan opensourceprojecten, wat in lijn ligt met het wereldwijde gemiddelde dat uit het vorig onderzoek naar boven kwam. Ongeveer één op vier (23,7%) draagt enkele keren per jaar bij aan opensource en voor 28,5 procent is dat minder dan ééns per jaar. Eén op drie (35,9%) schrijft nooit opensourcecode.

Ondanks dat maar een beperkte groep er zelf op regelmatige basis aan bijdraagt, staan de ontwikkelaars over het algemeen wel erg positief tegenover opensource. Meer dan de helft (53,4%) vindt de kwaliteit van opensourcesoftware minstens evenwaardig aan die van propriëtaire software, en vier op tien (40,1%) vindt zelfs dat de kwaliteit over het algemeen beter is. Slechts een minderheid (6,5%) twijfelt aan de algemene kwaliteit van opensourcesoftware.

Meest gebruikte technologieën

De Belgische ontwikkelaars doen hun codeerwerk hoofdzakelijk op Windows (54%). 23 procent zweert bij een Linux-systeem, de overige 23 procent verkiest macOS.

Ook Microsofts code-editor Visual Studio Code valt in de smaak. Ongeveer de helft van de surveyrespondenten (48,7%) werkt er regelmatig mee. Andere populaire editors/ontwikkelomgevingen zijn Notepad++ (37,9%), Visual Studio (34,6%), IntelliJ (31,9%) en Vim (23,3%).

Tot slot overlopen we de programmeertalen, databases, platforms en frameworks waar ontwikkelaars het meeste mee hebben gewerkt in 2019 en waar ze mee willen (blijven) werken in 2020. Dat brengt een aantal interessante verschuivingen in beeld.

Programmeertalen:

20192020
1)Java79,7%1)JavaScript53,5%
2)JavaScript69,4%2)HTML/CSS50,4%
3)HTML/CSS67,5%3)SQL43,6%
4)SQL59,4%4)Python42,8%
5)Bash/Shell/Powershell41,3%5)TypeScript30,8%
6)Python41,1%6)Bash/Shell/PowerShell30,4%
7)C#34,3%7)Java29,4%
8)PHP28,5%8)C#27,8%
9)TypeScript26,4%9)C++20,1%
10)C++19%10)PHP17,5%

Databases:

20192020
1)MySQL50,2%1)PostgreSQL37,7%
2)Microsoft SQL Server35,6%2)MySQL33,8%
3)PostgreSQL35%3)MongoDB27,5%
4)SQLite28,4%4)Microsoft SQL Server27,1%
5)MongoDB24,3%5)Elasticsearch22,7%
6)Oracle20,4%6)SQLite22,1%
7)MariaDB19,8%7)Redis20,9%
8)Elasticsearch13,2%8)MariaDB17%
9)Redis12,9%9)Firebase12,9%
10)Firebase10,8%10)Oracle10,5%

Webframeworks:

20192020
1)jQuery43,8%1)Angular/Angular.js34,4%
2)Angular/Angular.js33,8%2)React.js34,3%
3)ASP.NET29%3)Vue.js31,3%
4)React.js24,3%4)ASP.NET23,4%
5)Express17,3%5)jQuery23,2%
6)Spring17%6)Spring16,2%
7)Vue.js15,4%7)Express15,3%
8)Laravel11,3%8)Django11,6%
9)Flask9,6%9)Laravel10,1%
10)Django9,3%10)Flask10%

Andere frameworks, libraries en tools:

20192020
1)Node.js49,5%1)Node.js43,9%
2).NET40,6%2).NET Core31%
3).NET Core28,6%3).NET30,5%
4)Pandas11,2%4)TensorFlow22,8%
5)Ansible11%5)React Native17,6%
6)TensorFlow9,5%6)Unity 3D14,8%
7)React Native8,7%7)Ansible12,8%
8)Unity 3D8,5%8)Xamarin12,3%
9)Xamarin8,5%9)Pandas10,3%
10)Cordova6,5%10)Flutter9,2%

Platformen waarvoor wordt ontwikkeld:

20192020
1)Windows56,1%1)Linux54,6%
2)Linux52,7%2)Docker42,9%
3)Docker35,2%3)Windows41,4%
4)Android25,8%4)Raspberry Pi30,8%
5)Slack23,5%5)Android29,4%
6)Raspberry Pi21,3%6)Amazon Web Services22%
7)Amazon Web Services19,5%7)Kubernetes19,5%
8)Microsoft Azure15,4%8)Slack19,5%
9)WordPress14,5%9)Arduino17,3%
10)Arduino12,5%10)Microsoft Azure17,1%

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home