Hoe Smals op enkele dagen tijd twee coronatoepassingen voor de RSZ bouwde

Aan het begin van de coronacrisis stampte Smals op een week tijd twee toepassingen voor de RSZ uit de grond. Dankzij de omarming van ‘reuse’ door Smals konden Belgische bedrijven zo meteen nakijken of ze recht hadden op betalingsuitstel.

Op 25 maart konden ondernemers online nakijken of ze recht hadden op betalingsuitstel voor hun RSZ-bijdrage en desgewenst een aanvraag daartoe indienen. Amper een week eerder, op 19 maart, was Smals begonnen aan de ontwikkeling van de twee toepassingen daarvoor. In volle coronacrisis toonde de ICT-provider voor de overheidsinstellingen van de Sociale Zekerheid hoe de omarming van reuse of hergebruik binnen de organisatie niet alleen tot flinke besparingen leidt, maar ook een snelle oplevering mogelijk maakt.

Coronadruk

“Midden maart besliste de overheid tot enkele maatregelen om ondernemingen bij te staan in de financiële consequenties van de zware lockdown als gevolg van de coronacrisis”, verduidelijkt Jerome Vos, Chain Project Leader bij Smals. “Uitstel van betaling aan de RSZ was daar één van. Er was dus snel een manier nodig voor bedrijven om enerzijds na te kijken of ze van automatisch uitstel genoten en anderzijds een aanvraag in te dienen wanneer dat niet het geval was, maar ze wel economische schade liepen.”

De RSZ contacteerde daarom meteen Smals om het proces te automatiseren

“De RSZ moest rust brengen”, herinnert Koen Snyders, administrateur-generaal van de Rijksdienst Sociale Zekerheid zich. “De ervaring moest eenvoudig, snel en transparantzijn. Ondernemingen keken al tegen genoeg problemen aan. Door online self-service wilden we vermijden dat ze in de verwarring onze diensten zouden bellen.” De RSZ contacteerde daarom meteen Smals om het proces te automatiseren. Het werk moest snel gaan: de medewerkers van de RSZ dreigden overspoeld te worden.

Hergebruik in het DNA

Toen de vraag van de RSZ bij Smals terechtkwam, kon de ICT-specialist al teren op een tiental jaar ervaring inzake hergebruik. “Drie jaar geleden hebben we de aanpak ook echt geformaliseerd”, aldus Vos. “We bouwden een website als portaal waar ontwikkelaars onder meer een catalogus van elementen vinden die ze kunnen hergebruiken.”

De twee toepassingen die Smals bouwde, maken dankbaar gebruik van die catalogus. Vos: “Voor de toepassing waarbij ondernemingen hun status voor het uitstel van betaling konden checken, konden we starten van een andere applicatie die op dezelfde database werkt. “Die app bracht al informatie naar boven aan de hand van een ondernemingsnummer. “We moesten nog wel een aantal zaken aanpassen maar het framework zat al juist.” Doordat Smals kon starten van een gelijkaardige toepassing die op eenzelfde database werkt, duurde het niet zo lang om een nieuwe functionele app klaar te stomen voor productie.

Lees ook: België aan de wieg van containers in Europa dankzij Smals

“Bij de tweede toepassing, waarbij ondernemers een aanvraag konden indienen voor RSZ-uitstel, was nog meer hergebruik mogelijk”, vertelt Vos. De RSZ had immers al een toepassing om formulieren in te dienen en attesten aan te vragen. Die is bovendien al gekoppeld aan een centrale werkomgeving binnen de RSZ. “Enkele kleine aanpassingen volstonden om de app in te zetten voor de coronamaatregelen.”

Met succes in productie

Dankzij het hergebruik stonden beide applicaties in geen tijd in productie en dat zonder problemen of kinderziektes. “Nadat de toepassingen live gingen, hebben we nog wel aan de back-end gesleuteld”, herinnert Vos zich. “Zo duurde het nog een week om het aanvraagformulier te koppelen aan de e-Box voor ondernemingen, zodat daar automatisch een notificatie terecht kwam.” Naast de focus op reuse stond de samenwerking met de klant centraal. Snyders: “Er werd letterlijk dag en nacht samengewerkt, met een enorme motivatie, tussen business- en ICT-specialisten.”

De cijfers illustreren hoe belangrijk het snelle werk van Smals was. Snyders: “Uiteindelijk kregen we meer dan 100.000 consultaties van de toepassingen. Dat zijn evenveel informatievragen die onze dienst Frontoffice niet moest verwerken. We plukken hier de vruchten van een jarenlang traject naar elektronische dienstverlening.” 

Miljoenenbesparing

Reuse is een fundamentele pijler voor Smals bij alle projecten. Van het begin af aan moeten projectleiders aangeven hoeveel bestaande code ze kunnen recycleren. Dat verkort niet alleen de doorlooptijd maar levert ook heel wat financiële winst op. In 2019 werkte Smals 38 projecten af waarvan 54 procent van de nieuwe functionaliteit stoelde op hergebruik. Dat vertaalde zich naar een kostenbesparing in de praktijk van meer dan tien miljoen euro. Bovendien werden nieuwe elementen zo geschreven dat ze in de toekomst herbruikbaar zijn voor andere projecten.

Reuse zorgde voor een kostenbesparing van meer dan tien miljoen euro

Het websiteportaal opgezet door Smals wekt intussen interesse op bij andere overheidsdiensten. De focus op reuse is niet gelimiteerd tot de sociale zekerheid. “Er zijn steeds meer initiatieven van overheidsdiensten die samenzitten en denken over wat ze aan anderen kunnen aanbieden. Iedereen kan meedoen.” Wie een component bouwt die misschien herbruikbaar is, kan dat via het portaal insturen waarna een multidisciplinair team van experts de inzending bekijkt. Past ze, dan zorgt het team ervoor dat de component vlot wordt opgenomen in de software reuse-catalogus.

API-economie

Het systeem lijkt misschien op een traditionele opensource-aanpak, maar is veel meer dan dat. “Opensource gaat meer om code”, verduidelijkt Vos. “Ons initiatief bevat ook code, maar de focus ligt meer op diensten en API’s.” Die aanpak leunt aan bij de globale visie van de overheden. De API-economie, waarbij het eenvoudig is om verschillende bestaande diensten aan te spreken en te koppelen, moet de ontwikkeling van allerhande toepassingen flink vereenvoudigen.

Voor de toekomst blijft reuse belangrijk, niet alleen voor Smals maar ook voor de rest van de overheid. Gekoppeld aan een agile manier van werken stelt het de verschillende diensten in staat om snel te reageren op nieuwe problemen, en dat met een flinke besparing erbovenop.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home