Bedreigt Tech Debt de wendbaarheid van je onderneming?

Al ooit van Technical Debt of Tech Debt gehoord? Als je in software development zit, heb je er vast al mee te maken gehad. Technical debt is de spreekwoordelijke ‘schuld’ die je opbouwt wanneer je geen tijd of middelen investeert in ontwikkeling, architectuur en innovatie. Anders uitgedrukt gaat het om de codering die je morgen opnieuw moet doen omdat je gisteren een short cut nam.

Bestaande codering geheel of gedeeltelijk opnieuw schrijven vraagt veel tijd, tijd die je waarschijnlijk niet hebt omdat de druk uit de business om snel nieuwe of hernieuwde applicaties te lanceren groter is dan ooit. Vaak vraagt het begrijpen van de bestaande en ‘oude’ code die waarschijnlijk jaren geleden door verschillende mensen is geïmplementeerd al veel inspanningen. Vaak is het een doolhof die bloed, zweet en tranen vergt om door te geraken. De impact van vroeger genomen shortcuts is niet te onderschatten. Deze tech debt heeft een enorme invloed op heel wat bedrijven:

 • Vertraging van nieuwe ontwikkelingen: wanneer je veel tech debt hebt, vereist elke verandering in een applicatie het wijzigen van code op veel verschillende plaatsen.
 • Meer ontwikkelingsexpertise nodig: een complexe app met slechte architectuur vereist meer deskundige ontwikkelaars om die problemen aan te pakken en de app efficiënter te maken. En we weten allemaal hoe moeilijk het tegenwoordig is om deze te vinden.
 • ICT-achterstand: de wereld verandert snel, de behoeften van klanten wijzigen en de vraag vanuit de business van je bedrijf om snel zaken te ontwikkelen neemt toe. Vaak kunnen ICT-departementen geen snelle time-to-market garanderen wat concreet betekent dat bedrijven minder flexibel zijn en niet tijdig kunnen innoveren om de concurrentie aan te blijven gaan.
 • Meer veiligheidsrisico’s: de kortere wegen die in het verleden werden bewandeld om de time-to-market te halen, kunnen vandaag, in een tijd waar cybercriminelen steeds vindingrijker worden, voor extra veiligheidsrisico’s zorgen.

Conclusie? Technical Debt is slecht. Doen we er dan niet goed aan om het volledig te elimineren? En is het, nu bedrijven onder druk staan om nieuwe digitale producten sneller dan ooit op te leveren, wel mogelijk om zonder deze schuld te leven?

Waarom is het zo moeilijk om schuldenvrij te zijn?

Helaas is het moeilijk om tech debt volledig op te lossen. Meer nog er zijn heel wat factoren die ervoor zorgen dat deze schuld nog verder wordt vergroot:

 1. Gebrek aan kennis en kunde binnen de bestaande ICT-departementen
 2. Onvoldoende zicht op details en voorgeschiedenis: dit zorgt er vaak voor dat developers niet over de juiste of volledige informatie beschikken om een project correct aan te pakken.
 3. Onvoldoende documentatie en kennisoverdracht: ontwikkelteams slaan het schrijven van documentatie over om een project te versnellen, denkend dat ze er in de toekomst wel zullen zijn om de documentatie te onderhouden. Dit is vaak niet het geval. Mensen verlaten ondernemingen en hun opvolgers kennen de voorgeschiedenis en opbouw van applicaties niet. Als ze niet kunnen terugvallen op de nodige documentatie wordt de tech debt dus enkel groter.
 4. Onvoldoende visie: teams denken bij development vaak niet aan wat de toekomst zal of kan brengen. Dit resulteert in applicaties die niet of onvoldoende flexibel kunnen worden aangepast aan de behoeften van morgen
 5. Marktveranderingen: we leven in woelige tijden. Het is vaak moeilijk te voorspellen hoe onze markt zal evolueren. Vele toepassingen zijn per definitie al gedateerd op het ogenblik dat ze worden gelanceerd. Er ontstaat dus al van bij de aanvang een technical debt.

Onze wereld verandert zo snel dat het onmogelijk is om ver vooruit te plannen. Vele ontwikkelingen zijn onverwachts en niet te voorspellen. Het is dus onmogelijk om tech debt volledig weg te werken. Als we tech debt niet kunnen wegwerken, hoe kunnen we er dan mee omgaan om te vermijden dat het de wendbaarheid van onze bedrijven verhindert?  

Tips om technical debt te beheersen

We moeten ons er in eerste instantie van bewust zijn dat technical debt bestaat en proberen de schuld niet verder te laten groeien en de risico’s die eraan gekoppeld zijn te beheersen. Wat kan je doen? Bepaal met welk niveau van tech debt ze zich comfortabel voelen, dat biedt de nodige wendbaarheid om te voldoen aan de eisen van de business.

 • Maak een inschatting van hoe groot de tech debt binnen jouw onderneming is, wat voor jouw onderneming aanvaardbaar is en stel een actieplan op om de tech debt tot dat niveau terug te brengen.
 • Probeer de toekomstige impact van je tech debt in te schatten door de juiste vragen te stellen, zoals: “Heeft het gevolgen voor partners van systemen van derden die API’s van mijn systeem gebruiken?”

Een andere tip is om naar ontwikkelplatforms te kijken die al de nodige tools bevatten om je vanaf dag één te helpen bij het beheren van technical debt en die standaard een aantal bouwblokken bieden om hiermee om te gaan.


Dit is een ingezonden bijdrage van Arjan Waardenbergh, Lead Solution Architect bij OutSystems. Hier vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home