De drie grote uitdagingen voor IT-dienstverleners in 2022

Mark Van Hamme Montova

In 2021 was het voor de logistieke sector drukker dan ooit tevoren. Nochtans hadden weinig bedrijven daar een jaar eerder op geanticipeerd, toen de wereld noodgedwongen kennismaakte met COVID-19. Heel wat investeringen in automatisering werden gepauzeerd. Maar wat bleek? De coronapandemie bracht de wereldeconomie in 2021 allerminst tot stilstand, integendeel. En dus kon wie in 2020 was blijven investeren in IT, onder meer in onderhoud en capaciteitsuitbreiding, daar in 2021 de vruchten van plukken. Nu 2022 op gang is getrapt en de achtergebleven bedrijven trachten bij te benen, dienen zich enkele nieuwe trends en uitdagingen aan.

Vooreerst zullen IT-dienstverleners in 2022 veel meer met business-to-government (B2G) projecten te maken krijgen. Zelf hebben we in 2021 duidelijk ervaren dat overheden het belang zijn beginnen inzien van automatisering, integratie en elektronische data-uitwisseling. Die trend zal zich dit jaar fors doorzetten.

B2G-projecten zijn voor IT-dienstverleners een hele uitdaging omdat er vaak bovengemiddeld veel verplichtingen opgelegd worden door overheden. Internationale B2G-projecten zijn daarenboven uitzonderlijk uitdagend, omdat je, coronapandemie of niet, vaak niet gemakkelijk ter plaatse kan gaan. Niettemin is het een utopie om deze volledig vanop afstand te verwezenlijken. Je hebt op zijn minst een contactpersoon ter plaatse nodig die met de lokale overheid in dialoog kan gaan.

Hybride datastromen

Daarnaast zie ik hybride datastromen als een dominante trend voor 2022, specifiek dan voor de automatisatie van interne en externe bedrijfscommunicatie. Heel wat bedrijven krijgen vandaag informatie binnen via verschillende kanalen. Je hebt enerzijds de gestandaardiseerde communicatie via electronic data interchange (EDI), maar daarnaast komt ook heel wat informatie binnen via minder gestructureerde data-dragers, zoals PDF-documenten, bijvoorbeeld facturen of orders. Bedrijven willen – terecht – meer en meer dat al deze communicatie automatisch verwerkt wordt. Denk daarbij aan ‘zero touch’-documenten: informatie komt binnen via om het even welke bron of drager, stroomt automatisch door en wordt helemaal verwerkt zonder dat een manuele actie vereist is.

Onvermijdelijk is hier een rol weggelegd voor (investeringen in) artificiële intelligentie (AI). AI zal in 2022 nog meer deel uitmaken van oplossingen die de automatische verwerking van hybride datastromen mogelijk maken.

Staffing

In 2022 dienen zich natuurlijk ook enkele uitdagingen aan rond IT-dienstverlening. Een eerste uitdaging, die niet meteen nieuw is maar dit jaar prangender dan ooit wordt, is staffing. Het zal voor bedrijven stilaan onmogelijk worden om hun IT binnen de eigen muren te beheren en up-to-date te houden. Technologie evolueert simpelweg te snel.

Managed services kunnen hier een oplossing voor betekenen. Bedrijven zullen meer en meer aankloppen bij gespecialiseerde IT-partners. Ik merk echter dat sommige geesten er nog niet helemaal rijp voor zijn. De terughoudendheid die er ooit was om IT-infrastructuur uit handen te geven, is er nu zeker nog voor IT-services. Maar een mindshift is noodzakelijk.

Van CapEx naar OpEx

De verdere verschuiving van investeringsuitgaven of capital expenditures (CapEx) naar operationele uitgaven of operating expenditures (OpEx) is een tweede uitdaging die hiermee samenhangt. Naar mijn aanvoelen maken steeds meer bedrijven de switch van grote, eenmalige kosten naar lopende kosten. Pakweg vijf jaar geleden waren investeringsuitgaven nog veel meer de norm. Vandaag lijkt het echter dat operationele uitgaven de bovenhand genomen hebben.

Die evolutie zal zich naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. Bedrijven proberen steeds vaker te vermijden dat ze grote sommen geld in één keer moeten ophoesten en dus worden investeringen steeds vaker gespreid. Betalen voor gebruik/verbruik en voor everything as a service wordt de norm.

De security-uitdaging

Tot slot zal ook beveiliging in 2022 een erg belangrijke IT-uitdaging blijven. Denk maar terug aan hoe bedrijven in paniek schoten toen ze met de kwetsbaarheid van Log4j geconfronteerd werden.

In 2022 zal de digitaliserings- en automatiseringstrein verder op snelheid komen en daardoor neemt het risico toe dat bedrijven te snel willen schakelen. Een voorbeeld zijn application programming interfaces (API’s). Bedrijven willen daar vaak zodanig snel gebruik van maken, dat men security uit het oog dreigt te verliezen. Integratie is een complex verhaal en niet iedereen is bij machte om zulke projecten veilig op te zetten en te beheren. Zo bestaat het risico dat men een voordeur dicht timmert, maar ongewild een achterdeur laat openstaan, met alle veiligheidsrisico’s van dien.

Stapsgewijs evolueren

2022 wordt een jaar vol uitdagingen maar ook opportuniteiten. Zoals steeds zal ook dit jaar alles stapsgewijs evolueren en verwacht ik geen apocalyptische omwentelingen op één jaar tijd. Wel krijgen we een steeds beter beeld van waar we tegen het einde van het decennium zullen staan. Mijn advies is om stapsgewijs mee te evolueren en je visie op automatisering aan te passen wanneer dat nodig is. Evolutie is noodzakelijk en onvermijdelijk en een continu proces.


Dit is een ingezonden bijdrage van Mark Van Hamme, oprichter integratieplatform Montova. Voor meer informatie over de oplossingen van het bedrijf kan je hier terecht.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home