AI-experts: ‘AI is geen bedreiging voor jobs’

Belgische AI-experts zijn het erover eens: hoewel AI een impact zal hebben op de manier waarop we werken, is de technologie geen bedreiging voor de werkgelegenheid.

“Cognizant heeft in een studie 1.000 jobs geanalyseerd”, zegt Gregory Verlinden, Associate VP Analytics en AI bij het bedrijf. “Die jobs bestonden uit ongeveer 18.000 verschillende taken. Uit het onderzoek blijkt dat je vandaag met de hulp van AI zo’n 25 procent tijd kan besparen. Wat gaan we doen met de tijd die vrijkomt?”

Verlinden zit op uitnodiging van ITdaily rond de tafel met vier andere experts voor een gesprek over AI, waar de impact van zowel klassieke als nieuwe generatieve AI op de inhoud en de beschikbaarheid van jobs uitgebreid aan bod komt. De teneur daar is opvallend positief. Niemand vreest voor een grote negatieve impact van AI op de werkzaamheid, integendeel.

Meer met minder

“Het is niet de vraag of er meer werk moet gebeuren met minder mensen in de toekomst”, stelt Antoine Smets, medeoprichter en CEO van Klassif.ai, vast. “Dat zal zeker en vast zo zijn.” In zijn ogen biedt generatieve AI een oplossing voor dat probleem. Frank Callewaert, CTO BeLux en EU Institutions bij Microsoft, sluit zich daar volmondig bij aan. “Bedrijven willen groeien. Met genAI kunnen ze dat, zonder dat ze daar extra mensen voor moeten aannemen.”

Bedrijven willen groeien. Met genAI kunnen ze dat, zonder dat ze daar extra mensen voor moeten aannemen.

Frank Callewaert, CTO BeLux en EU Institutions Microsoft

De vrees voor jobverlies door automatisering schrijven de aanwezigen weg als ongegrond. Koen De Maere van Isaca illustreert: “Ondanks toenemende automatisering is de werkloosheidsgraad in België de laatste jaren sterk gedaald.”

Menselijke factor

Niemand denkt dat AI alles of iedereen zal vervangen. “De menselijke factor blijft van groot belang”, zegt Véronique Van Vlasselaer,Analytics en AI Lead South West en East Europe SAS. “Er zijn twee kampen. Het ene heeft schrik van AI, maar het andere heeft blind vertrouwen. Ik zag bijvoorbeeld een gepubliceerde paper waarbij de output van generatieve AI rechtstreeks was gekopieerd, zonder dat iemand daarnaar gekeken had. De tekst begon met Natuurlijk kan ik een inleiding voor je schrijven. Dat vind ik zorgwekkend.”

De menselijke factor blijft van groot belang.

Véronique Van Vlasselaer,Analytics en AI Lead South West en East Europe SAS

Callewaert benadrukt dat generatieve AI uitgerold wordt als copiloot. “De copiloot doet een deel van het werk, maar de gebruiker draagt de verantwoordelijkheid.” AI moet dus vooral bestaande jobs augmenteren.

Zingeving

“Mensen willen meer zingeving in hun werk”, vertelt Smets. “Generatieve AI kan redundante taken wegwerken, zodat mensen meer zingeving ervaren in hun job. AI zal niet noodzakelijk allemaal nieuwe jobs creëren, maar wel de invulling van bestaande jobs veranderen. Er moet een return on emotional investment komen.”

Generatieve AI kan redundante taken wegwerken, zodat mensen meer zingeving ervaren.

Antoine Smets, Co-founder & CEO Klassif.ai

“In jobs die niet altijd een positieve perceptie genieten, zoals callcenterbedienden, helpt AI om rijkere antwoorden te bieden”, weet Verlinden. “De individuele impact van werknemers stijgt en de motivatie gaat omhoog. Bovendien blijven mensen langer op hun job zitten.”

De Maere vindt het callcenter een uitstekend voorbeeld. “Sociale vaardigheden zijn belangrijk, maar de job bevat veel low value-werk dat moet gebeuren, maar niet fijn is. AI neemt dat deel van het werk over, zodat de medewerker zich kan focussen op het sociale aspect en de relatie met de klant.”

Er zijn ook andere voorbeelden. “Ontwikkelaars hebben doorgaans weinig motivatie om documentatie te schrijven bij hun code”, lacht Callewaert. “AI kan dat werk grotendeels automatiseren, zodat programmeurs zich kunnen focussen op hun belangrijkste competenties.”

Werken is meer dan technologie

“Er heerst de angst dat AI taken zal overnemen”, vat De Maere samen. “Maar we moeten mensen duidelijk maken dat niet alles wat ze doen afhankelijk is van technologie.” Callewaert valt hem bij: “Mensen werken met mensen, en willen ook met mensen werken. AI gaat geen jobs vervangen, maar ervoor zorgen dat je je meer mens kan voelen in je job.”

We moeten mensen duidelijk maken dat niet alles wat ze doen afhankelijk is van technologie.

Koen De Maere, Board member & Director Marketing and Communications, Government Relations and Advocacy Isaca.

Dat klinkt allemaal mooi, maar ondergetekende en moderator van dienst maakt zich toch enkele bedenkingen bij de goednieuwsshow. Als we teruggrijpen naar het cijfer van het begin, zien we een efficiëntiewinst van 25 procent. Het lijkt dan toch optimistisch om ervan uit te gaan dat beursgenoteerde bedrijven daar niet van zullen profiteren om het personeelsbestand te doen inslinken.

De aanwezigen zijn het niet eens met die bedenking. Callewaert: “Veel vacatures raken vandaag al niet ingevuld. AI biedt opportuniteiten om mensen klaar te maken om andere taken te vervullen, ondersteund door AI”, denkt hij. “Bedrijven willen groeien. Met genAI kan dat zonder extra mensen te moeten aannemen.”

Verlinden deelt die mening: “Vandaag doen we beroep op globale outsourcing om capaciteit te binden. AI lost dat deels op en kan eerder helpen om kapitaal te beschermen.” Van Vlasselear voegt nog toe: “AI zal ook heel wat jobs bij creëren. Een AI-systeem dat bepaalde bedrijfsprocessen ondersteunt, bouw je niet in je eentje. Er is een heel team met verschillende profielen nodig om een AI-systeem succesvol te maken. Eens het klaar is, moet je het continu monitoren. Ook daar is menselijke input voor nodig.”

Geen spook

De vijf experts rond de tafel zijn het er wel over eens dat er uitdagingen gebonden zijn aan de implementatie van AI. Smets: “De eerste indruk is belangrijk. Mensen houden niet van verandering, dus je moet goed uitleggen wat je doet, en wat de positieve impact zal zijn. Woorden als automatisering gebruik je bij de uitrol beter niet. De implementatie moet begrijpelijk zijn en snel voordelen opleveren.”

AI is geen spook dat jobs wegneemt.

Gregory Verlinden, Associate VP Analytics & AI Cognizant

De consensus is duidelijk. Verlinden: “AI is geen spook dat jobs wegneemt.” AI, en dan specifiek generatieve AI, moet vooral de saaie aspecten van jobs wegnemen volgens de experts. Omdat er in de toekomst meer werk met minder mensen moet gebeuren, zal de technologie volgens hen geen grootschalige negatieve impact hebben op de werkgelegenheid. Ze zien eerder jobs met meer voldoening, en groeipotentieel voor bedrijven die niet op zoek moeten naar extra mensen in een wereld waar vacatures vandaag al moeilijk ingevuld geraken.


Dit artikel is onderdeel van een reeks naar aanleiding van de door ITdaily georganiseerde ronde tafel over AI. Lees hier meer.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home